Pracoviská rezortu vnútra fungujú v normálnom režime

607

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície od utorka 20. apríla prechádzajú na normálny režim.

ÚRADNÉ HODINY

Pracoviská sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách:

  • Pondelok, utorok, štvrtok: od 8.00 do 15.00
  • Streda: od 8:00 do 17:00
  • Piatok: od 8: do 14:00

Pracoviská evidencie zbraní a streliva majú stránkové hodiny v utorok do 12:00 a vo štvrtok stránkové hodiny nemajú.

Oddelenia Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

PODMIENKY VSTUPU

Podmienkou vstupu na pracovisko je negatívny test nie starší ako 7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia covid-19. Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje vyhláška.

V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb (1 osoba na 15 metrov štvorcových), preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia R-O-R.

VYUŽITE E-SLUŽBY

Napriek uvoľneniam Ministerstvo vnútra vyzýva verejnosť, aby uprednostňovali elektronickú či písomnú komunikáciu s pracoviskami okresných úradov a policajných oddelení dokladov.

CUDZINECKÁ POLÍCIA

Stránkové pracoviská všetkých oddelení cudzineckej polície PZ vybavujú len ONLINE objednaných klientov.

ÚRADNÉ HODINY

  • pondelok: od 7:45 do15:00
  • streda: od 7:45 do 17:00
  • piatok: od 7:45 do 12:00 (OCP PZ BA: od 7:45 do14:00)

Na pracovisko je potrebné dostaviť sa aspoň 15 minút pred dohodnutým termínom.

Podľa zákona o pobyte cudzincov cudzinec, ktorý vstúpil na územie Slovenskej republiky legálne, je oprávnený zotrvať na jej území počas trvania mimoriadnej situácie až mesiac od jej skončenia. Mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá.

Počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, ktorá v Slovenskej republike stále trvá, sa platnosť mnohých dokladov, osvedčení či lehôt predlžuje.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR