Pramene Vydrice majú byť vyhlásené za prírodnú rezerváciu

898

Pramene Vydrice by mali byť prírodnou rezerváciou. Ministerstvo životného prostredia SR začalo legislatívny proces k vyhláseniu nového chráneného územia. Návrh podal bratislavský magistrát vlani v decembri, za vyhlásenie rezervácie bojujú aktivisti a ochranári viac ako 15 rokov, jej vyhlásenie podporili v petícii aj tisíce obyvateľov Bratislavy.

Územie navrhovanej PR Pramene Vydrice je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a v súčasnosti v ňom platí druhý stupeň ochrany. Vyhlásením prírodnej rezervácie sa má zvýšiť ochrana územia, a to na štvrtý a piaty stupeň. Zóna A s piatym stupňom ochrany na lesných pozemkoch má mať výmeru viac ako 548 hektárov, čo predstavuje 94,3 percenta rezervácie. Zvyšok má tvoriť zóna B so štvrtým stupňom ochrany na rozlohe 33,18 hektára. „Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na jej území,“ konštatuje predkladacia správa materiálu.

Envirorezort v tejto súvislosti poukazuje na biotopy európskeho významu, medzi ktoré patria jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy či kyslomilné bukové lesy, ale tiež biotop národného významu, ktorým sú dubovo-hrabové lesy karpatské. V rámci biotopov živočíšnych druhov európskeho významu je to najmä rak riavový, pásikavec veľký, kováčik fialový a fuzáč alpský. Lesy v okolí riečky Vydrica sú zasa domovom pre bociana čierneho, salamandru škvrnitú či viacero druhov netopierov.

Súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie na svojom území schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo v roku 2018. Cieľom je však zachovať voľný pohyb ľudí, udržiavať priechodnosť a bezpečný stav turistických chodníkov, možnosť jazdiť na bicykli či na koni, organizovanie telovýchovných alebo športových podujatí. Umožnený bude tiež zber húb a lesných plodov. Úplne vylúčená však má byť ťažba dreva či výstavba. Ochrana týchto bratislavských lesov je spoločnou prioritou pre hlavné mesto, envirorezort a Štátnu ochranu prírody. Z turistickej perspektívy sú to lesy rozprestierajúce sa nad Bratislavou v rámci CHKO Malé Karpaty od Červeného mosta až po Biely kríž. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2021.

Zdroj: TASR