Pražský úspech SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

39
Pražský úspech SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Pražský úspech SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

Tento rok sme sa opäť zúčastnili vianočného MUB-line veľtrhu fiktívnych firiem organizovaný Metropolitnou univerzitou v Prahe. Veľtrh mal dve kolá – v novembri sme sa zúčastnili prvého online kola cez MS Teams, na ktorom žiaci predviedli svoje online prezentačné schopnosti a súťažili aj v kategóriách vianočný leták, logo, slogan a najlepší influencer. Na online časti nás reprezentovali tri firmy zo IV. MA – firma Frkacule, s. r. o.  v zložení Janka Chlpáňová, Erika Maderová, Lucia Prívarová, firma Vegis, s. r. o. reprezentovaná žiačkami Vanessa Vargová a Sabina Krajčová a firma LaHara, s. r. o.  s účastníkmi Matúš Országh a Simon Šimko.

Zo 67 cvičných firiem postúpilo do druhej, prezenčnej časti 29 firiem a z toho aj dve naše cvičné firmy – Frkacule a Vegis. Firma Frkacule sa zaoberala výrobou kvalitných domácich cestovín a omáčok a firma Vegis podnikala so zdravými zeleninovými a ovocnými chipsami. Prezenčná časť sa konala 8. 12. 2023 v  priestoroch Metropolitnej univerzity v Prahe.

Naše firmy v silnej konkurencii opäť obstáli výborne a firma Vegis získala najvyššie ocenenie veľtrhu 1. miesto v kategórií TOP firma veľtrhu.

Súčasťou veľtrhu v Prahe bol aj sprievodný program. Organizátori veľtrhu nám zabezpečili večernú plavbu Vltavou pod pražskými mostami.

Firmám ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a gratulujme k úspechu!

Veľké ďakujem však patrí pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave všetkých súťažiacich. Bez ich kvalitnej práce by škola v takej veľkej konkurencii škôl neobstála a nedosahovala opakovane skvelé umiestnenia. Touto cestou ďakujem pani učiteľkám Šoošovej, Törökovej, Mačákovej a Köböl.