Pre krajšiu Dúbravku! Týždeň v teréne

1123

Týždeň v znamení otvárania. Otváranie nového workoutového ihriska na Valachovej cvičením, Parku Horanska studňa v starej Dúbravke a aj novej tribúny v Parku Pekníkova, ktorá slúži aj ako zázemie pri podujatiach.

Pokračovalo sa v starostlivosti o zeleň, orezoch, v čistení ulíc tentoraz na Landauovej, Homolovej, Tranovského, Pri kríži, Koprivnická, Ľuda Zúbka, Damborského a Brižitská a opravách lavičiek či osádzaní nových smetných košov.

Pracovalo sa aj na detských ihriskách na obnove prírodného povrchu na ihrisku Landauova. Opravovali sa hracie prvky na Žihadielku či v areáli Materskej školy Bazovského.

Zdroj: Dúbravka