Pre poskytovateľov sociálnych služieb: Ako postupovať proti koronavírusu?

1344

Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydali záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV).

Materiál je určený pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a upravuje preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19.