Prechádzkou pomôžete prírode. Zapojte sa do unikátneho projektu

796

Od 28. mája do 6. júna budete môcť popri prechádzke v chránených areáloch Hrabiny, Soví les a Pečniansky les jednoducho pomôcť prírode. Sama by to totiž neuniesla.

Ako bude akcia prebiehať?

Ak sa vyberiete od piatku 28. mája do spomínaných lokalít, na vybraných miestach nájdete informačné tabule spolu s pripravenými, pravidelne dopĺňanými vrecami a rukavicami, ktoré môžete následne počas svojej prechádzky použiť. K dispozícii tu bude aj prehľadný návod, kde je možné naplnené vrecia odovzdať. Pomôžete tak vyčistiť tieto prírodné lokality od nahromadených odpadkov. Odpad jednoducho zahodíte na pripravených stanovištiach. Pridať ruku k dielu môžete od 28. mája do 6. júna. Spojte prechádzku s dobrým skutkom pre našu prírodu.

Po skončení akcie s odvozom odpadu pomôže OLO a spoločnosť Natur-pack, ktorá vyzbieraný odpad ďalej bezplatne ekologicky spracuje, zoseparuje a zanalyzuje.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR