Prečo sa mladí ľudia sebapoškodzujú?

261

Vypočujte si podcast s MUDr. Andreou Platznerovou o dôvodoch, prečo sa mladí ľudia snažia prekryť duševnú bolesť tou fyzickou.

„Nebolo to zase až tak dávno, keď sa za bolesť považovala len tá fyzická, telesná. Poslaním tohto podcastu a liniek dôvery IPčka je však hovoriť aj o bolesti psychickej, teda duševných ťažkostiach, ktoré nás trápia rovnako ako choroby, či zranenia. A mohlo by sa zdať, že ak máte práve bolesť na duši, to posledné po čom túžite je, aby vás bolelo aj telo. Nuž, nemusí to tak vždy byť. Dôkazom je aj 2591 kontaktov na našich psychologických poradniach len za prvé štyri mesiace roka 2021, v ktorých bolo popisované sebapoškokodzovanie. To ho robí treťou najčastejšou témou našich rozhovorov a dokonca častejšou pandémia a Covid-19,“ – IPčko.

Prečo to teda tak je? Ako spolu interagujú myseľ a telo, keď sa trápime? Aké formy sebapoškodzovanie má, čo ho podmieňuje a ide len o spôsobenie si bolesti, alebo je celý mechanizmus komplikovanejší a hrajú tam úlohu aj pocity viny, hanba a sebatrestanie? A hlavne ako a čím takéto, niekedy až návykové konanie nahradiť? Aj na tieto otázky nám odpovedala psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Andrea Platznerová.

Zdroj: IPčko