Predseda BSK bol rečníkom na podujatí „Localism Summit“

1442

Predseda BSK Juraj Droba sa 10. novembra 2022 zúčastnil podujatia „Localism Summit“ – výročnej konferencie politickej frakcie ECR v Európskom výbore regiónov. Tohtoročná konferencia sa konala v talianskej L’Aquile, hlavnom meste regiónu Abruzzo, ktorá bola vážne zasiahnutá zemetrasením v roku 2009. Hostiteľom tohto podujatia bol Marco Marsilio, predseda regiónu Abruzzo. Hlavné témy Localism Summitu boli klimatické zmeny, hydrogeologická nestabilita, prírodné katastrofy a otázka demografického poklesu a vyľudňovania vnútrozemských oblastí v európskych regiónoch.

Predseda Juraj Droba  v rámci panelovej diskusie zameranej na riešenie demografických výziev regiónov vo svojom príspevku zdôraznil výzvy bratislavského kraja súvisiace s dlhodobým demografickým trendom prílevu obyvateľov a náporom na verejnú infraštruktúru a služby. Rovnako zdôraznil aj výzvy samospráv spojené s migráciou a odlivom kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.

BSK je krajom, ktorého počet obyvateľov v poslednom desaťročí kontinuálne výrazne stúpal a to predovšetkým v dôsledku migrácie obyvateľstva za prácou do hlavného mesta. Podľa posledného sčítania obyvateľov majú niektoré satelitné obce v porovnaní s rokom 2011 až trojnásobný nárast počtu obyvateľov. Na území BSK zároveň naďalej žije, respektíve pracuje veľký počet nezaregistrovaných obyvateľov.

„Počet obyvateľov je jedným zo základných ukazovateľov a kľúčovým parametrom pre formuláciu potrieb v rámci regionálnej a miestnej samosprávy. Neustály prílev obyvateľstva do kraja spolu s ďalšími demografickými zmenami vytvárajú pre náš región nové výzvy a prejavujú sa v oblastiach ako doprava, životné prostredie, prístup k vzdelávaniu, a, poskytovanie sociálnych služieb či zdravotníctvo.“, zdôraznil predseda BSK. Predseda BSK Juraj Droba rovnako zdôraznil potrebu celoeurópskych prístupov: „Som názoru, že demografia by mala byť jedným z dôležitých ukazovateľom rozvoja regiónov a tento fenomén musí byť adresovaný aj v rámci kohéznej politiky EÚ“, uzavrel bratislavský župan.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice