Prejdite sa virtuálnou Bratislavou

1036

Videli ste už nové 3D aplikácie zachytávajúce naše mesto?

Prvé štyri takéto aplikácie, ktoré vytvorili zamestnanci magistrátu, nájdete na https://opendata.bratislava.sk/page/model3d.

MESH model centra Bratislavy, ktorý si môžete teraz prezrieť, nemá v rámci okolitých hlavných miest konkurenciu a je kvalitatívne porovnateľný s modelom na Google Earth.

Trojrozmerné mapy môžu v týchto dňoch slúžiť ako zaujímavé rozptýlenie, avšak čo je dôležitejšie, majú mnohé možnosti využitia pri plánovaní ďalšieho rozvoja nášho mesta. Aj preto mesto plánuje rozširovať počet dostupných mapových aplikácií, pričom sa aktuálne sústreďujeme na prípravu technickej mapy mesta a územného plánu.

Viac sa o virtuálnych 3D modeloch Bratislavy dozviete na https://bratislava.sk/sk/sprava/poprechadzajte-sa-po-virtualnej-bratislave.

Zdroj: Bratislava