Prevádzky a nový Covid automat: Ako to bude fungovať?

1717

Prevádzky nemusia hlásiť, aký režim pre vstup návštevníkov zvolili. Musia však v priestoroch vyznačiť, ktorý režim platí a následne ho dodržiavať. Režimy môžu prevádzky striedať, ich trvanie nie je stanovené. V súvislosti s novými vyhláškami k organizácii hromadných podujatí a k činnosti prevádzok to uviedol Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

Zákazníci v režime OTP sa majú preukazovať potvrdením o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. Z pohľadu testov platí negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu, alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

ÚVZ zároveň zdôraznil, že vyhláška ustanovuje právo prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí tieto doklady od návštevníkov žiadať a aj právo do týchto dokladov nahliadnuť.

V súčasnosti podľa ÚVZ stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež prevádzkovatelia stiahnuť a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ digitálne COVID preukazy EÚ.

Tieto režimy sa pritom týkajú len zákazníkov prevádzok, nie zamestnancov. „Zamestnanci musia dodržiavať protipandemické opatrenia stanovené vo vyhláškach – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia plôch a podobne,“ priblížil Eliáš.

V rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, zároveň môžu mať prevádzky rozdielny režim. A to v prípade, ak sú tieto priestory stavebne oddelené a majú charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov nemiešali.

Zdroj: TASR