Pri vstupe do Lozorna pribudne lipová alej

921

Vďaka občianskej iniciatíve pribudne pri vstupe do Lozorna lipové stromoradie. Hlavným cieľom je udržanie ekologickej stability územia, ale aj odizolovanie hluku z diaľnice či zadržanie vlhkosti pôdy, no slúžiť bude aj ako vetrolam. A, samozrejme, lipová alej skrášli vstupnú cestu do obce.

Ide o cestu II. triedy 501 smerom od križovatky k miestnemu poľnohospodárskemu družstvu a návrh je z dielne záhradnej architektky Beaty Dolníkovej. Občianska iniciatíva vedená pani Janou Sheppard a predsedom Komisie životného prostredia Ľubomíra Jochima zahájila proces schvaľovania výsadby už začiatkom roka 2022. V októbri sa plánuje výsadba 51 stromov lipy malolistej a zapoja sa do nej aj deti zo základnej školy. „Hlavným cieľom je udržanie ekologickej stability územia, stlmenie hluku z diaľnice, krajinotvorba, zníženie veternej erózie a stromy tiež pomôžu zadržať vlhkosť pôdy,“ hovorí Jana Sheppard.

Zvyšujúca sa urbanizácia sa pokladá za hlavný dôvod prehrievania miest. Prispievajú k tomu asfaltové povrchy, vydláždené plochy či tmavé strechy. S rastúcou teplotou stúpa aj spotreba energie na ochladzovanie budov a emisie CO2, zvyšujú sa nároky na vodné zdroje. “Na základe výskumov a vedeckých experimentov je možné skonštatovať, že 100 stromov si za rok v priemere dokáže “poradiť” s 5 tonami atmosférického CO2,“ dodáva Shepard.