Prieskum: Ľudí sa pýtali, aký bol pre nich rok 2021

713

Takmer polovica obyvateľstva Slovenska (49 percent) považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2021 za horší, ako očakávala na jeho začiatku. Viac ako pätina obyvateľstva ho dokonca hodnotí ako výrazne horší. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na prelome novembra a decembra 2021 realizovala agentúra Go4insight.

„Za lepší, ako si mysleli na jeho začiatku, považuje rok 2021 o čosi viac ako desatina slovenskej populácie (12 percent). Pre 39 percent oslovených bol končiaci sa rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2021,“ uviedol Rastislav Kočan z agentúry realizujúcej prieskum.

Pripomenul, že už druhýkrát za sebou je hodnotenie roka prevažne negatívne, v porovnaní s rokom 2020 sa však vnímanie tohto roka o niečo zlepšilo. „Predovšetkým v roku 2021 klesol podiel tých, pre ktorých bol súčasný rok horší, ako boli očakávania na jeho začiatku. Podiel ‚pozitívne prekvapených‘ rokom 2021 však zostal pomerne nízky,“ priblížil Kočan.

Tí, pre ktorých bol rok 2021 napokon lepší, ako očakávali, vychádzali pri svojom pozitívnom hodnotení najmä zo zlepšenia z pohľadu svojej rodiny či partnerských vzťahov. Dôvodom spokojnosti s končiacim sa rokom bol tiež osobný život – nové zážitky a skúsenosti a tiež zlepšenie finančnej situácie.

Respondenti, ktorí uviedli, že rok 2021 bol ešte horší, ako si mysleli na jeho začiatku, zdôvodňovali svoje hodnotenie najčastejšie politickou situáciou v krajine a vplyvom pandémie na atmosféru v spoločnosti.

V prieskume odpovedalo na prelome novembra a decembra 1000 respondentov vo veku 15 – 79 rokov. Prieskum bol realizovaný metódou multimode – kombináciou osobného a online dopytovania.

Zdroj: TASR