Prieskum: Pri uvoľňovaní protipandemických opatrení sa majú školy otvárať medzi prvými

1055

Väčšina populácie Slovenska a aj rodičov je za to, aby otváranie škôl patrilo k prvým krokom pri uvoľňovaní pandemických obmedzení a tiež, aby bolo učiteľom umožnené byť očkovaní medzi prvými spolu s pracovníkmi kritickej infraštruktúry. Vyplýva to z prieskumu, ktorý uskutočnilo občianske združenie Rodičia.sk. Tento postoj je rovnako silný u ľudí, ktorí deti nemajú.

Až 87 % ľudí nad 61 rokov je za to, aby otváranie škôl patrilo k prvým krokom pri uvoľňovaní pandemických obmedzení. Naopak najmenší súhlas (64 %) je u ľudí do 29 rokov.

S testovaním detí nesúhlasí polovica rodičov

Vysoký súhlas (63 %) v populácii má aj podmienenie návratu detí do škôl negatívnym testom rodičov a v rovnakej miere sú rodičia ochotní sa pravidelne testovať, aby ich deti mohli navštevovať školu. Testovanie (jednorazové, či pravidelné) za týmto účelom však odmieta až tretina rodičov.

Pri otázke testovania detí je odporcov výrazne viac a tábor rodičov je rozdelený približne na polovicu. Medzi rodičmi detí na základných školách je dokonca viac odporcov pravidelného testovania detí (51 %) ako tých, ktorí by to u svojich detí akceptovali (44 %).

Kvalita dištančného vzdelávania stúpa

Podľa prieskumu OZ Rodičia.sk sa kvalita dištančného vzdelávania oproti jari 2020 zlepšila. Súhlasí s tým až 60 % rodičov detí na základných a stredných školách. A približne 70 % rodičov do určitej miery súhlasí s tým, že ich deti majú prístup ku kvalitnému online vzdelávaniu (viac s tým súhlasia rodičia detí na SŠ).

Štát nepomáha

Na otázku či „štát robí dosť v rámci pomoci firmám, podnikateľom  a SZČO, aby dostatočne vykompenzoval stratu príjmu pre mňa a moju rodinu, v dôsledku pandémie,“ odpovedalo súhlasne len 23 % opýtaných.

OZ Rodičia.sk je občianske združenie zamerané na zlepšovanie podmienok pre každodenný život rodín na Slovensku. Združenie malo záujem o krátky prieskum na aktuálne pandemické témy, týkajúce sa životov rodín ale aj populácie SR. Respondenti boli dotazovaní v omnibusovom prieskume začiatkom februára, resp. tesne po tom ako ministri koaličných strán oznámili zámer otvoriť školy od 8. februára.