Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia v máji

3896

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia počas mája. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) v organizačných pokynoch na blížiaci sa školský rok 2022/2023.

Prvý termín prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania je určený na 2. mája 2023. V prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2023 a 28. apríla 2023.

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa skúšky uskutočnia 4. a prípadne aj 5. mája 2023. Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania je stanovený druhý termín na 9. mája, prípadne aj 10. mája 2023.

„Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023,“ uvádza rezort školstva v organizačných pokynoch k druhému termínu prijímacích pohovorov.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023. „Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie,“ píše sa v pokynoch.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania na stredných športových školách sa uskutoční v dvoch fázach. Prvá fáza, teda termín overenia športového nadania je naplánovaná na 21. marec až 14. apríl 2023 pre všetky druhy športov. Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – sa uskutoční 2. mája 2023 a v prípade potreby aj 28. apríla 2023 a 3. mája 2023 (prvý termín) alebo 11. mája 2023, prípadne 12. mája 2023 a 15. mája 2023 (druhý termín).

Zdroj: TASR; Foto: BSK