Program podujatí Malokarpatskej knižnice v Pezinku na september

894

Pre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Básnenie

Hostia: Petr Borkovec, Erik Jakub Groch

Moderuje: Veronika Šikulová

Termín: 30. september 2019 o 19.00 hod.

Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Ignác Bizmayer – Spomienky na detstvo a mladosť – vernisáž výstavy

Termín: 17. september 2019 o 17.00 hod.

Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Burza kníh a pekných vecí

Termín: 21. september 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Program pre MŠ:

Poďme sa hrať do knižky

Dramatizované čítanie pre deti spojené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh z jednej z našich kníh.

Termín: po dohode s MŠ

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 Program pre I. stupeň ZŠ:

Horory našich pradedov

Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?

Kto nám dal rozprávky do konzervy?

Beseda o zbieraní ľudových rozprávok. Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali. Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si porozprávame u nás na besede.

Neposedná beseda

Stretnutia v knižnici spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli

Termín: po dohode so ZŠ

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Program pre II. stupeň ZŠ:

Horory našich pradedov

Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ prišli, a prečo nás majú desiť?

Folklore is not dead!

Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existuje vôbec? A má vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?

Neposedná beseda

Stretnutia spojené s besedou o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo knihami, ktoré vyšli

Termín: po dohode so ZŠ

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Program pre malé deti s rodičmi:

Haló, ste doma? Príďte k nám na návštevu!

Dopoludňajšie popoludnie pre malé deti, ktoré nechodia do škôlky a ich rodičov…

Termíny: 9. september 2019 o 10.00 hod.

Termíny: 23. september 2019 o 10.00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Skvelá veda s Máriusom Kopcsayom

-besedy moderované spisovateľom M. Kopcsayom o vede, počasí, astronómii či ekológii, iných aktuálnych a zaujímavých témach

Termíny: po dohode „moderátora“ so školami

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

 Popoludnie s rozprávkou: Veve číta: Tri citróny

Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozprávky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslíme, že nemáme talent, či, že hlasné čítanie nám nejde. Nevadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. Možno si len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! Podujatia sa konajú každý druhý utorok, počas školského roka.

Termíny: 24. september 2019 o 14.00 hod.

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárno-výtvarná súťaž: téma na september: Horory

literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

  • Kým školský zvonček zazvoní
  • Hodiny informačnej výchovy

Termíny: po dohode so školami

Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kontakt:

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk ; detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok