Projekt COVIDEA zachytáva pocity mladej generácie počas pandémie

554

Takmer 300 desaťsekundových videí o svojom prežívaní izolácie počas pandémie vytvorili študenti bratislavskej Školy dizajnu. „Mozaika ich diel tvorí rozmanitý, ale znepokojivý obraz toho, ako sa dnes generácia stredoškolákov cíti a ako prežíva svoje bytie,“ približuje umelecká škola projekt dostupný na stránke covidea.sk.

Väčšinu času trávia študenti pre protipandemické opatrenia doma. Mnohí nevideli mesiace svojich kamarátov, učiteľov a členov rodiny naživo. Nemôžu ísť do školy, na kultúrne podujatia, nemôžu sa stretnúť a zabaviť sa s rovesníkmi vonku. Krátke videá študentov umeleckej školy odkrývajú ich osamotenosť, skepsu, stereotyp, pomaly plynúci čas, spomienky, ale aj túžbu a nádej na návrat k životu, ktorý poznali pred koronakrízou. „Chceli sme túto bezprecedentnú situáciu nejako reflektovať a umožniť našim študentkám a študentom vyjadriť to, čo počas izolácie cítia, a ako prežívajú svoje bytie. Výstupy ich uvažovania sú aj vzhľadom na prebiehajúce dištančné vzdelávanie, ako inak, digitálne a majú formu desaťsekundových videí,“ uviedol k „dôležitej sonde do prežívania celej generácie, ktorú zasiahla pandémia“ Dalibor Bača, spoluiniciátor projektu a riaditeľ Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu.

Jednotlivé videodiela a webstránka vznikli ako výstup každoročnej odbornej praxe Madeship, ktorú škola realizuje v spolupráci s reklamnou agentúrou Made by Vaculik. Jej kreatívny riaditeľ Peter Ižo vysvetlil, že tento rok zadanie nesúviselo s návrhmi kampaní alebo dizajnov produktov ako po minulé roky. Pozornosť upriamili na samotných mladých ľudí.

„Pretože nás zaujíma, ako sa ich aktuálna situácia bytostne dotýka. Zadaním bolo vytvoriť desaťsekundovú videoreflexiu svojho aktuálneho prežívania bytia. V často pragmaticky vedenej diskusii o protipandemických opatreniach a ich dosahoch sa totiž niekedy zabúda na dôležitú vec – čo to robí s naším cítením a myslením,“ dodal Ižo. Z rozhovorov podľa neho vyplynulo, že mnohí študenti sa s touto situáciou vyrovnávajú veľmi ťažko a vytrvalo očakávajú pozitívne správy. „V rámci vyhodnotenia praxe sme ocenili päť výrazných videí, ktoré vytvorili Tereza Bačová, Ema Fajnorová, Andrej Kubala, Natália Puterová a Adela Schlosserová,“ uzavrel.

Zdroj: TASR