NAŽIVO: Zastupiteľstvo rokuje o projekte Patrónka aj športovom areáli v Petržalke

1711
Župan Juraj Droba
Župan Juraj Droba

Na Zastupiteľstve BSK budú poslanci rokovať aj o dvoch veľmi zaujímavých a významných projektoch pre kraj. Pozývame vás sledovať stretnutie naživo.

V piatok 11. júna prebieha už XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, po dlhšej pauze prezenčne na úrade. V úvode vystúpi štátny tajomník MZVaEZ SR Martin Klus. Župným poslancom predstaví myšlienku a ciele európskeho projektu Konferencia o budúcnosti Európy, ktorého cieľom je zapojiť do rozhovorov čo najviac ľudí.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Martin Klus a župan Juraj Droba.

Videoprenos môžete sledovať tu:

Nový areál športu a zdravia v Petržalke

Poslanci sa budú zaoberať aj naším zámerom vybudovať v Petržalke nový športový areál. Veríme, že sa stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave. Tvoriť ho bude viacero moderných športovísk a jeho súčasťou by mal byť aj atletický štadión, ktorý mestu stále chýba.

Projekt Patrónka

Na bratislavskú Patrónku plánujeme vrátiť život a zachrániť budovy s historickou hodnotou, špeciálne bývalú továreň na patróny. Vznikne tu moderný viacúčelový areál a jeho súčasťou bude aj pamätník, ktorý pripomenie smutnú históriu miesta – transporty Židov do Osvienčimu. Poslanci budú v piatok diskutovať o usporiadaní areálu.

V súčasnosti budovy v areáli chátrajú. My im vdýchneme nový život.
Takto si predstavujeme zveľadený areál Patrónky.

Stratégia rozvoja župy

Dôležitým strategickým dokumentom, o ktorom budú poslanci rokovať, je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027. Určí priority kraja a zdroje, ktoré tam budú smerovať. Pripravuje ho Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. Viac sa o ňom dočítate tu.

Ďalej budú župní zastupitelia schvaľovať Záverečný účet BSK za rok 2020, plnenie projektov aktualizovaného Akčného plánu, či Návrh strategického dokumentu. Na programe bude aj Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka, Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK či Návrh na schválenie vstupu BSK ako partnera do projektu „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“, ale aj ďalšie témy z oblasti sociálnych vecí či dopravy.

Zastupiteľstvo môžete sledovať naživo v piatok o 9:00 na našom webe.

Materiály na rokovanie nájdete tu.

Rokovanie sledujeme minútu po minúte:

V úvode vystupuje štátny tajomník MZVaEZ SR Martin Klus. Poslancom predstavil projekt Konferencia o budúcnosti Európy. Na prosbu poslancov štátny tajomník vysvetlil, ako budú v lete fungovať zelené covid pasy pri ceste do zahraničia. Národné covidové certifikáty vstúpia do platnosti 26. júna, avšak Martin Klus upozornil, že krajiny si môžu stanoviť aj individuálne podmienky a situácia sa bude vyvíjať aj podľa výskytu koronavírusu.

Bod 2: Návrh na schválenie koncepčnej zmeny usporiadania areálu „Patrónka“, prebytočnosti majetku, predaja a nájmu nehnuteľností v k. ú. Karlova Ves, pre Cambridge International Communications s.r.o., a design factory, o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa v záujme vybudovania moderného sociálno- kultúrno-vzdelávacieho centra

„Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Cieľom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s rešpektovaním princípov SMART školy, ktorý svojim užívateľom poskytne adresné služby na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo udržateľnom areáli. Týka sa to tak výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov pre školu a partnerov, ponuky študijných programov, ako aj vybudovania verejných plôch pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a ekologických opatrení s napojením na verejnú dopravu.

Patrícia Mešťan, riaditeľka Úradu BSK: Prioritou je zachovať čo najväčšiu kontrolu župy a zabezpečiť splnenie rozvojových cieľov, ktoré sme si stanovili. Podstatnou časťou je podpora fungovania nášho zariadenia sociálnych služieb Rosa a škôl, ktoré sa v areáli nachádzajú.

Návrh bol prijatý (za: 31 proti: 4).

Bod 2: Návrh Zámer vybudovania kampusu športu a zdravia Bratislavského samosprávneho kraja v Petržalke

V úvode predstavuje riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan materiál poslancom. Rokovania sa zúčastnil aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

Barbora Lukáčová, riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov: Hlavným investorom bude Bratislavská župa a partneri zo Slovenského hokejového zväzu a Volejbalového klubu polície Bratislava, v rokovaní je spolupráca s ďalším – atletickým klubom. V prvom rade bude areál slúžiť ako zázemie pre Spojenú školu Ostredkovú. Areál bude slúžiť pre viaceré športy a jeho súčasťou bude aj bežecký ovál. Pribudnú viaceré relaxačné a zelené zóny.

Miroslav Šatan: V pláne rozvoja hokeja sme vyhodnotili, že potrebujeme infraštruktúru, ktorá umožní deťom, aby sa v športe vzdelávali, ale zároveň nám potom neušli do zahraničia. Musíme im dať motiváciu zostať na Slovensku. A tento projekt k tomu určite prispeje.

Návrh bol prijatý.