Úvod Zastupiteľstvo Zasadnutia zastupiteľstva v roku 2020 Zasadnutie zastupiteľstva 11. júna 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 11. júna 2021

Zasadnutie zastupiteľstva 11. júna 2021

Dokumenty

Pozvánka na XXVII. zasadnutie Z BSK 11. 06. 2021
160.6 KB
Prezenčná listina poslancov Z BSK 11.06.2021
176.6 KB
UZNESENIA Z BSK 11. 06. 2021
1 MB
Výsledky hlasovaní Z BSK 11.06.2021
588.2 KB
Zápisnica zo zasadnutia Z BSK 11. 06. 2021
598.1 KB

Materiály vo formáte ZIP

Materiály na rokovanie Z BSK 11.06.2021
61.1 MB

Doplnené materiály na rokovanie

23. Materiál do Z BSK_Sýpka Čunovo

24. Materiál Z BSK – hlavný kontrolór

25. Materiál Z BSK -podpredseda

Materiály na rokovanie

01. Kontrola plnenia uznesení 13. marec 2021 - 14. má 2021
680.1 KB
02. Patrónka
4.9 MB
03. Kampus Petržalka
2.2 MB
04. Záverečný účet BSK za rok 2020
4.6 MB
05. Návrh na III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2021
263.5 KB
05. Príloha č. 1 - aktualizácia IP majetok
545.3 KB
05. Príloha č. 2 - aktualizácia IP cesty II. a III
111.7 KB
06. Hospodárenie BSK za 1. štvrťrok 2021
425.3 KB
07. ÚHK Priebežná informácia o výsledku kontrol 1.11.2020-15.5.2021
362.9 KB
08. ÚHK Plán KČ na II. polrok 2021
176.9 KB
09. DSS ZPS Rača_menovanie riaditeľky Tatarkovičovej
110.4 KB
09. DSS ZPS Rača_menovanie riaditeľky Tatarkovičovej_stanoviská komisií
113.4 KB
10. VZN_novela_odbor sociálnych vecí 2021
202.7 KB
11. Správa ciest BSK
4.1 MB
12. Upustenie s vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič
159.4 KB
12. Upustenie vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič_príloha č. 1
1.3 MB
12. Upustenie vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič_príloha č. 2
22.9 KB
13. Kúpa pozemkov NKP synagógy Svätý Jur
156.6 KB
13. NKP synagóga Svätý Jur_prílohy
332.2 KB
14. Zámer vysporiadania pozemkov Tomášov, Malinov
137.6 KB
14. Zámer vysporiadania pozemkov Tomášov, Malinov_prílohy
5.7 MB
15. Nájom časti cesty Chorvátsky Grob_IPON
167.2 KB
15. Nájom časti cesty Chorvátsky Grob_IPON_prílohy
9.4 MB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2020
1.3 MB
17. Odpočet AP jún 2021
270.8 KB
17. Odpočet AP jún 2021_prílohy
659.8 KB
17. Odpočet AP jún 2021_stanoviská komisií
112 KB
18. Záverečná správa PHRSR 2014 - 2020
438.4 KB
18. Záverečná správa PHSR 2014 - 2020_stanoviská komisií
88.8 KB
19. PHRSR 2021 - 2027
657.6 KB
19. PHRSR BSK 2021-2027
17.9 MB
19. PHSRS 2021 - 2027_prílohy
1.1 MB
19. PHSRS 2021 - 2027_stanoviská komisií
124.7 KB
20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020
1 MB
20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020_Správa
1.6 MB
20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020_stanoviská komisií
88.6 KB
21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier 2020
111.4 KB
21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier 2020_Správa
561.8 KB
21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier_stanoviská komisií
114 KB
22. Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia
135.8 KB
22. Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia_stanoviská komisií
88.7 KB

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo naživo

viac
Prejsť na obsah