Projekt revitalizácie Patrónky. Župa plánuje vybudovať multifunkčný areál

4603

Rozsiahly priestor v lokalite bývalej továrne na Patrónke ožije. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekt revitalizácie územia. Vzniknúť tu má jedinečný viacúčelový areál s priestormi pre školstvo, kultúru, umenie, športové podujatia, či ďalšie voľnočasové aktivity.

„Vybudovanie multifunkčného areálu na Patrónke je bez preháňania unikátny a ambiciózny projekt, ktorý nielenže oživí túto lokalitu, ale tiež prinesie pre obyvateľov množstvo atraktívnych funkcií. Našim zámerom je, aby v areáli vznikol priestor pre školstvo, kultúru, umenie, či šport. Dôležitou súčasťou priestoru má byť aj pamätník reflektujúci na smutnú židovskú históriu v tejto lokalite. Projekt má nielen lokálny, ale i nadmestský význam. Na Slovensku ide o jedinečný projekt svojho druhu,“ priblížil Juraj Droba, predseda BSK.

Rothova továreň na patróny

K pozemku na Patrónke sa viaže bohatá história. Názov vznikol začiatkom 20. storočia a bol hovorovým označením pre Rothovu továreň na patróny. Nachádzala sa tu aj Kühmayerova továreň remeselníka Františka Kühmayera, kde po 2. svetovej vojne slovenské závody technického skla vyrábali vianočné ozdoby. Dominantou tohto územia však bola továreň na výrobu nábojov, ktorú postavil viedenský podnikateľ Juraj Roth. V roku 1918 ju prevzal Československý štát a z bezpečnostných dôvodov bola v rokoch 1935-1938 postupne likvidovaná, čo urýchlila aj tragická udalosť v roku 1930, kedy pri výbuchu náplne do patrónov zhorelo sedem robotníkov.

„V súčasnosti je areál vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a jednotlivé budovy sú parciálne prenajímané menším podnikom. Väčšinovým správcom je zariadenie sociálnych služieb Rosa, pričom v území sa okrem iného nachádza špeciálna škola, odborné učilište, internát, školský klub i rehabilitačné stredisko. Areál je v súčasnosti oplotený, disharmonický a nesúrodý, bez adekvátnej údržby a jednotlivé objekty postupne degradujú. Napriek svojmu potenciálu, pôsobí ako uzavretý opustený ostrov,“ ozrejmil Tomáš Liška, projektový manažér BSK.

Transport Židov do Osvienčimu

Územie je poznačené aj smutnou históriou. V roku 1942 tu bolo zriadené koncentračné stredisko pre Židov, odkiaľ boli transportovaní do Osvienčimu. Z koncentračného tábora Bratislava-Patrónka bolo prevezených do nemeckých vyhladzovacích táborov v Poľsku takmer osem tisíc židovských obyvateľov. Župa plánuje na tomto mieste vybudovať pietne miesto – pamätník reflektujúci na túto etapu histórie.

Obnova budov aj celého areálu

Projekt počíta aj so zachovaním historických stavieb, či už väčších alebo viacerých menších objektov, ktoré tiež majú svoje hodnoty a spoločne tvoria celkový kontext prostredia. Pôvodné revitalizované objekty budú doplnené novými. To všetko podľa potreby a danej funkcie. Nové bude vstupovať do jestvujúceho a jestvujúce sa prispôsobí dnešným nárokom.

Vynovený priestor bude určený pre širokú verejnosť i pre Domov sociálnych služieb Rosa, ktorý sa aktuálne v areáli nachádza. Má tu vzniknúť aj nová škola a kultúrno-kreatívne centrum pre ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Projekt počíta aj s novými cyklotrasami prepájajúcimi bratislavskú ZOO so Železnou studienkou. Župa uvažuje aj s revitalizáciou nábrežia pôvodného vodného toku Vydrice s dôrazom na zachovanie existujúcej zelene.

„Ideový zámer pripravujeme v spolupráci so súkromným sektorom. Projekt bude rozdelený na niekoľko etáp a prvé výsledky, najmä pre verejnosť, by mohli byt viditeľné už v roku 2022,” dodala riaditeľka BSK Patrícia Mešťan.

Župní poslanci budú o projekte rokovať na decembrovom Zastupiteľstve BSK. Kompletný materiál nájdete TU.

Takto to vyzerá v areáli dnes

Foto a video: BSK / Monika Kováčová