Projektová štúdia novej školy v Záhorskej Bystrici počíta s bazénom

1275

Mestská časť Záhorská Bystrica predstavila prvé vizualizácie pripravovaných priestorov v areáli bývalého SOU energetického (Elektrovod). Na Holom vrchu vyrastie zrekonštruovaná základná a materská škola, pričom súčasťou projektovej štúdie je aj moderná ekologická prístavba s priestrannou telocvičňou a bazénom.

Záhorská Bystrica v máji tohto roka oficiálne získala do svojej správy najväčšiu časť z 5-hektárového areálu bývalého SOU energetického na Holom vrchu. „V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu na novú základnú a materskú školu, inžinierske siete a nové dopravné riešenie územia. Spolu so stavebným povolením chceme mať tieto procesy ukončené do konca tohto roka, aby sme sa mohli uchádzať o externé financovanie. Odhadovaná investícia zdevastovaného areálu na novú vzdelávaciu inštitúciu sa pohybuje na úrovni 7-10 miliónov eur,“ hovorí Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Záhorská Bystrica. Bez spracovanej projektovej dokumentácie by sa Záhorská Bystrica nemohla zapojiť do eurofondových výziev.

Projektová štúdia z dielne architektonického štúdia Pantograph počíta s 18 kmeňovými triedami základnej školy, 8 triedami materskej školy, oddychovými plochami a exteriérovými športoviskami, nadstavbou budovy bývalej školy, ale aj s modernou prístavbou, na prízemí ktorej by sa mal nachádzať bazén určený na školské plavecké výcviky a tiež pre verejnosť. „Teším sa, že sa v návrhu objavil práve bazén, po ktorom obyvatelia Záhorskej Bystrice už dlho túžia, keďže plaváreň bývalého učilišťa je nefunkčná už desiatky rokov,“ vysvetľuje J. Krúpa, ktorý venoval posledné tri roky úsiliu prevziať do správy mestskej časti chátrajúci areál Elektrovodu a získal podporu zo strany primátora Bratislavy Matúša Valla a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu.

Návrh dispozície školy počíta s dvomi kmeňovými triedami v každom ročníku, ktoré sú navrhované na jednotlivých poschodiach, na vyšších poschodiach by mali byť k dispozícii okrem kmeňových tried aj špecializované učebne a laboratóriá, kabinety pre učiteľov a zasadacie miestnosti pre pedagogický personál. Návrh počíta aj s miestnosťou pre výučbu varenia, priestrannou jedálňou pre školákov s možnosťou sedenia v exteriéri a s moderným zázemím školskej kuchyne.

Zrekonštruovať by sa mala pôvodná veľká telocvičňa a k nej by mala pribudnúť aj ďalšia malá telocvičňa v novej prístavbe. „Návrh prístavby obsahuje okrem malej telocvične, herne a malého štúdia aj bazén s veľkosťou 25 metrov a v šírke 4 dráh, ktorý by mohol slúžiť na plavecký výcvik žiakov a mimo vyučovania aj pre verejnosť, nakoľko je navrhnutý ako prevádzkovo nezávislý objekt od zvyšku školy. Rekonštrukcia objektov počíta s ekologickými prístupmi, zelenými strechami, s hladkými povrchmi a akustickými stropmi, s priestranným skladom bicyklov a vytvorením exteriérových športových plôch pre školákov,“ doplnil starosta Jozef Krúpa.

Súčasťou návrhu je množstvo zelených plôch, dostatok svetla, ale aj tieniace prvky, svetlíky a orientácia presklených priečok na severnú či západnú stranu, moderná vzduchotechnika a ekologické riešenia. Základná a materská škola počíta s kapacitou 600 detí a pre deti zo Záhorskej Bystrice, Lamača a spádovej oblasti by mala byť k dispozícii do 4 rokov.

Viac informácií nájdete v článku Areál elektrovodu v Záhorskej Bystrici sa zmení na modernú lokalitu s plnou občianskou vybavenosťou.

Zdroj: Záhorská Bystrica; Foto: Vizualizácia Pantograph