Prváci vo Veľkých Levároch pokračujú v tradícií sadenia stromov

763

Obec Veľké Leváre založila v roku 2019 tradíciu výsadby stromov levárskymi prváčikmi. Tento rok sa však kvôli situácií podujatie nebude môcť uskutočniť v podobe, v akej sa konalo minulý rok.

Príležitosť vysadiť stromy prvákmi si však obec Veľké Leváre nechce nechať ujsť. Tentokrát sa výsadba stromov nebude realizovať spolu s rodičmi, ale len v rámci vychádzky prváčikov v čase vyučovania v sprievode učiteľov.  

Každý prváčik tak dostane možnosť vysadiť si svoj vlastný strom, ktorý bude označený jeho menom. Jedného dňa ho bude môcť ukázať svojim deťom či vnúčencom a zaspomínať na svoje detstvo.

Výsadba aleje v roku 2020 bude financovaná z individuálnej dotácie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu vo výške 500 EUR a z rozpočtu obce Veľké Leváre. Podujatie je medzi prváčikmi veľmi obľúbené.