Prvé prevádzky sa začnú otvárať od stredy

12220

Prvá fáza otvárania prevádzok sa má spustiť od stredy 22. apríla. Otvoria sa v nej obchody a služby do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská za stanovených podmienok, ubytovacie prevádzky na dlhodobé ubytovanie, vonkajšie trhoviská či predaj automobilov. Celý plán otvárania prevádzok má štyri fázy.

Ďalšie fázy otvárania prevádzok by mali v ideálnom prípade nasledovať v intervaloch dvoch týždňov. Začiatok prvej fázy bol stanovený na 22. apríla, ostatné pevný termín nemajú. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu.

Stanoveným indikátorom bude sedemdňový kĺzavý medián denného prírastku pacientov s ochorením COVID-19. Ak hodnota indikátora bude menšia ako 100, budú sa prevádzky otvárať podľa zverejneného harmonogramu. V prípade, ak rozpätie indikátora bude v intervale od 100 do 150, zachová sa otvorenie prevádzok z predchádzajúceho obdobia a nové prevádzky sa neotvoria. Ak zvýšenie indikátora bude nad 150, tak sa zatvoria prevádzky, ktoré boli otvorené v predchádzajúcej fáze.

V prvej fáze otvárania prevádzok sa otvoria obchody a služby do 300 m2, prevádzky verejného stravovania cez predajné okienko, vonkajšie športoviská (bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva a bez WC). Otvoriť by sa mali ubytovacie prevádzky (na dlhodobé ubytovanie, bez stravy), ako aj vonkajšie trhoviská (podľa podmienok), či predaj automobilov, vozidiel vrátane autobazárov.

Druhá fáza by podmala priniesť otvorenie vonkajších športovísk (bezkontaktný šport, bež šatní, bez obecenstva a bez WC), ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, s jedlom na izbu, s WC a kúpeľňou, ale bez iných služieb – napríklad wellness). Otvoriť by sa mali kaderníctva, pedikúry a manikúry (podľa podmienok, napríklad zoznam objednaných zákazníkov), ďalej vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby (podľa podmienok), ako aj detské kluby do 10 rokov (podľa podmienok), ako aj bohoslužby a svadby (podľa podmienok).

V tretej fáze by sa podľa premiéra mali otvoriť prevádzky obchodov a služieb s rozlohou do 1000 m2, verejné stravovanie s vonkajšími terasami, ďalej masáže, športové rekondičné rehabilitácie (len suché procedúry), ako aj múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene (podľa podmienok).

V štvrtej fáze sa majú otvoriť kiná, divadlá, kúpaliská a iné hromadné podujatia, ďalej obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia, ako aj ubytovanie. Medzi treťou a štvrtou fázou bude nasledovať v ideálnom prípade viac ako dvojtýždňový odstup.