Púšťame sa do opravy ďalšej cesty na Záhorí

1376
Ilustračná fotografia

Správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začne od pondelka 3. 10. 2022 realizovať opravu vozovky II/501 – Pernek – Kuchyňa – Kuchyňa – Rohožník. Ide o deficitnú stavbu, ktorá slúžila ako obchádzková trasa v čase, kedy sa rekonštruovala komunikácia Malacky – Rohožník. 

„Od jesene minulého roka sme opravili 29 úsekov regionálnych ciest v celkovej dĺžke 52,790 km a to vo všetkých okresoch kraja. Sústreďujeme sa na súvislé úseky, ktoré nelátame, ale vhodne volíme správnu technológiu, aby cesty vydržali čo najdlhšie, zvýšili komfort a bezpečnosť pre vodičov,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Rekonštrukcia sa bude robiť formou technológie recyklácie za studena na mieste, ktorá sa používa prevažne na najviac poškodených úsekoch. V prípade tejto cesty sa najskôr frézovaním odstránia poškodené asfaltobetónové vrstvy vozovky, čo umožní opätovné použitie konštrukčných vrstiev vozovky práve recykláciou za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a asfaltovej emulzie. Na nové asfaltobetónové vrstvy vozovky sa použijú modifikované asfalty a zrealizujú sa aj nové nespevnené krajnice vozovky. Súčasťou je aj reprofilácia odvodňovacích priekop, nové štruktúrované 3D vodorovné dopravné značenia a osadenie nových smerových stĺpikov.

Práce budú prebiehať v polovičnom profile, po jednotlivých technologických úsekoch v maximálnej dĺžke 2 000 m. Riadené budú dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením, ktorá vyhodnotí intenzitu dopravy. Počas obdobia zimnej údržby budú práce prerušené a úseky cesty II/501 prejazdné v plnom profile bez dopravných obmedzení. So stavebnými prácami sa bude pokračovať po ukončení zimnej údržby. Oprava cesty by mala byť hotová v apríli 2023.