Pýta sa za Vás Marek Mach, odpovedá lekár a vedec Peter Celec / časť 2.

2366