Pýta sa za Vás Marek Mach, odpovedá lekár a vedec Peter Celec

1534