Pýta sa za Vás Marek Mach, odpovedá lekár a vedec Peter Celec

2775