Rača hľadá riaditeľov materských škôl Novohorská a Plickova

747

Mestská časť Rača vyhlasuje výberové konanie na riaditeľov materských škôl Novohorská a Plickova.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

  • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti, vykonanie prvej atestácie,
  • občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka,
  • znalosť príslušnej legislatívy,
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Viac informácii o výberovom konaní nájdete na stránke mestskej časti https://www.raca.sk/ms-plickova-a-ms-novohorska-hladaju…/ alebo v aplikácii RAČA.

Zdroj: MČ Rača