Región Bratislava je opäť medzi TOP 100 globálne udržateľnými destináciami

1618
Malé Karpaty

Bratislavský samosprávny kraj podporuje trvalo udržateľný rozvoj a mobilitu regiónu. Vlani sa vďaka úspešnému projektu Záhoráčik umiestnil Región Bratislava ako jediný zo Slovenska medzi TOP 100 globálne udržateľnými destináciami. Do celosvetovej súťaže Green Destinations sa krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava zapojila aj tento rok a opäť bola ako jediná zo Slovenska ocenená.

Cieľom medzinárodnej iniciatívy Green Destinations (Zelené destinácie) je podporiť rozvoj udržateľného turizmu v regiónoch, ako aj motivovať turistické subjekty, ktoré sa môžu inspirovať úspešnými príbehmi iných destinácii. Nevnímame udržateľnosť ako cieľ, ale ako prostriedok, cez ktorý sa pozeráme na všetky naše aktivity a plány smerujúce ku kontinuálnemu rastu a rozvoju regiónu,“ priblížil Juraj Droba, predseda BSK. Ako vysvetlila projektová manažérka Michaela Kačmárová: „Nové súťažné projekty, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti, boli navrhnuté v súlade s našimi hodnotami, rozvojovými plánmi a neposlednom rade v prospech lokálnej komunity.“

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) identifikovala udržateľný turizmus ako turizmus, ktorý naplno zohľadňuje momentálne, ale aj budúce ekonomické, sociálno – kultúrne a environmentálne dopady. Byť udržateľným neznamená iba starať sa a chrániť prírodné zdroje, ale zahŕňa aj podporu lokálnych podnikov a produktov, ktoré vytvárajú benefity priamo pre miestnu ekonomiku. Podporou domácej ekonomiky a rozvojom destinácie udržateľnejšími praktikami priamo vplývame na spokojnosť turistov, ako aj spokojnosť a životnú úroveň miestnych obyvateľov. 

Aby sa zodpovedný udržateľný turizmus stal normou spoločnosti, je potrebná vhodná a systematická edukácia a najmä spolupráca verejného, súkromného a mimovládneho sektora, turistov, miestnych obyvateľov a ostatných relevantných subjektov. Povedomie o dôležitosti zodpovednejšieho prístupu neustále rastie, nielen v biznise, turizme, ale aj bežnom živote. Čo to znamená pre samotných turistov? Keď sa najbližšie vyberiete niekam na výlet, tak skúste spomaliť. Nikam sa neponáhľať, vychutnať si destináciu do hĺbky, precítiť dané prostredie, ochutnať miestnu gastronómiu. Choďte do prírody, spoznajte novú kultúru a miestne tradície, naučte sa niečo nové, skrátka si vychutnávajte život a každú jeho sekundu. Dovolenky sú tu na to, aby sme si oddýchli a dopriali si niečo extra. 

„To, že sa destinácia ocitne na zozname TOP 100 neznamená, že už je udržateľná, nakoľko celkom udržateľné destinácie neexistujú. Ide skôr o hodnotenie, že sa o udržateľnosť konkrétnymi krokmi usiluje a úspešne napreduje,“ uzavrel Juraj Droba.