Samosprávny kraj hľadá vodičov posýpacích vozidiel

1542

Bratislavská župa hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu vodiča pluhov a posýpačov slúžiacich na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji.

Termín začiatku nástupu je plánovaný v prvej polovici novembra 2020 s nástupnou mzdou 1200 EUR. Zároveň je pre vodičov v prípade záujmu zabezpečené bezplatné ubytovanie v okolí. Pre výkon práce je nutné mať vodičský preukaz typu C.

V prípade záujmu kontaktuje telefónne číslo +421 2 4826 4301 alebo pošlite životopis na e-mailovú adresu melania.durdovanska@region-bsk.sk.

Náplň práce:

  • Vedenie a bežná údržba nákladných vozidiel, osobných motorových vozidiel, špeciálnych strojov určených na výkon práce (mechanizmy slúžiace na odhŕňanie snehu z vozovky, pluhovanie a mechanizmy slúžiace na posyp vozovky)
  • dodržiavanie všetkých právnych noriem a predpisov usmerňujúcich prevádzkovanie vozidla na pozemných komunikáciách
  • dbať o správne vedenie agendy písomných náležitostí v nadväznosti na absolvované jazdy a výkony zvereným vozidlom a strojmi, v súlade s platnými VON a ostatnými súvisiacimi predpismi operatívne plnenie mimoriadnych a nepredvídaných úloh pri nutných zásahoch počas zimnej a letnej údržby ciest.