Regulácia parkovania v lokalite Zochova chata – Piesok

1415

Lokalita Zochova chata – Piesok zažíva v tomto „korona roku“ extrémny nápor návštevníkov. Negatívnym sprievodným javom je živelné parkovanie na lesných a mestských pozemkoch, ktoré znepríjemňuje život rezidentom i chatárom. Mesto Modra sa na základe množstva sťažností rozhodlo situáciu riešiť reguláciou parkovania v oblasti.

Dopravný inšpektorát odsúhlasil osadenie značiek „Zákaz státia“ na viacerých miestach v lokalite.

„Parkovanie bude povolené iba po jednej strane v smere do Modry od autobusovej zastávky po už existujúcu parkovacia zónu. Za parkovacou zónou sa opäť odbúra pravostranné parkovanie v smere od Modry dopravným značením „Zákaz státia.” Na odbočke ku kaplnke osadíme dopravnú značku „Zákaz vjazdu“ všetkým motorovým vozidlám s dodatkovou tabuľou „Okrem dopravnej obsluhy,“ povedala Renáta Klimentová z Referátu dopravy MsÚ Modra.

Na komunikácii od kaplnky v smere na Huncokársky cintorín je navrhovaný „Zákaz zastavenia“ v oboch smeroch. Mesto plánuje na nasledujúcej križovatke vybudovať obratisko a plochu vysypať kamennou drvou.

Ďalšie novinky v organizácii dopravy na Zochovej chate a ich rozsah bude závisieť od reakcií na zavedené zmeny. Referát dopravy zvažuje doplnenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľou „Okrem dopravnej obsluhy“ na jednotlivé odbočky z prechádzajúcej cesty, kde už bude zákaz státia.

Zdroj: Mesto Modra