Rekonštrukcia chodníka v obci Blatné

640

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia chodníka.

Rekonštrukcia chodníka na ulici Glanec v celkovej dĺžke 213 m zvýšila bezpečnosť občanov a predovšetkým detí, ktoré tento chodník využívajú na ceste do školy.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Blatné

Celkové výdavky projektu: 43 463 €

realizácia prác