Rekonštrukcia detských ihrísk v Ružinove

1075

Bývate v okolí Hraničnej, Haburskej alebo Kulíškovej? Chodíte s deťmi na ihriská? Mestská časť Ružinov pripravuje plány, ako by mohli vyzerať a zaujíma ich váš názor. Na Hraničnej sa budú dopĺňať herné prvky a Haburskú (za Dedom) a Kulíškovu čaká rekonštrukcia. Vaše návrhy budú slúžiť ako podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie.

Svoje nápady a postrehy môžete posielať do 8. marca na adresu podnety@ruzinov.sk. Do predmetu uveďte, ktorého ihriska sa návrh týka, napríklad DI Kulíškova.

Zdroj: MČ Ružinov