Rekonštrukcia prízemia obecného úradu v obci Miloslavov

512

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia personálnych kapacít OÚ – rekonštrukcia prízemia obecného úradu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Miloslavov

Celkové výdavky projektu: 19 900 €