Rekonštrukcia synagógy v meste Malacky

722

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia strechy veží, poškodených častí krovu a oprava fasády na Synagóge.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 34 731 €