Rekonštrukcia Ústrednej knižnice na Miletičovej úspešne napreduje

1147

Práce na rekonštrukcii Ústrednej knižnice na Miletičovej 47 úspešne napredujú. Avšak rekonštrukcia neobnáša len stavebné práce, ale po nich bude ešte veľa práce s nasťahovaním 50 000 kníh späť do priestorov knižnice. „Ak nepríde k nepredvídaným okolnostiam, tak o pár mesiacov vás privítame v zrekonštruovaných priestoroch,“ priblížila knižnica na sociálnej sieti.

Vznikla v roku 1972 z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu mala 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov. Treba pripomenúť, že vtedajší obvod Bratislava II bol väčší ako terajší Ružinov. Ústredná knižnica na Miletičovej ulici vznikla už v roku 1974 a až doteraz je najväčším centrom literatúry, periodickej tlače a regionálnych informácií.

V roku 1984 knižnica otvorila Experimentálnu pobočku ObK II na Trnávke, ktorá bola svojím zameraním (okrem klasickej knižnice aj artotéka a ludotéka) a rozsahom činnosti jedinou knižnicou takéhoto typu v Bratislave a druhou v rámci celého Slovenska. Experiment bol pýchou ružinovskej kultúry, no z dôvodu spoločensko-ekonomických zmien a nedostatku financií sa skončil v roku 1993.

Ďalším magnetom bolo zriadenie Oddelenia hudobnej a umenovednej literatúry na Podzáhradnej ulici na Dolných honoch v roku 1989 (provizórne už od roku 1987). O toto perspektívne a verejnosťou vyhľadávané pracovisko prišla knižnica v roku 1991 delimitáciou v rámci nového územného členenia Bratislavy.

Na konci roka 1992 zriadilo Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Ružinov ako nástupnícku organizáciu ObK II so všetkými jej právami a povinnosťami Knižnicu Ružinov ako svoju príspevkovú organizáciu.

Rekonštrukcia prebieha vďaka príspevku z Fondu na podporu umenia a z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Ružinov.

Zdroj: Knižnica Ružinov