Rekonštrukcia župného Divadla Aréna pokračuje. Vracia sa do podoby z roku 1939

966
Divadlo Aréna

V Divadle Aréna je od februára 2022 čulý stavebný ruch. Budova prechádza komplexnou rekonštrukciou. Obnovená bude javisková technológia, zvuková, osvetľovacia, projekčná technika a opravená bude aj vodná veža, ktorá je na pozemku divadla. Tá v budúcnosti rozšíri ponuku kultúrnych priestorov v areáli divadla. Divadlo sa po rekonštrukcii stane jedným z najmodernejších na Slovensku.

„Posledná čiastočná rekonštrukcia budovy bola realizovaná v prvej polovici 90. rokov minulého storočia. Tak, ako väčšina divadelných budov na Slovensku, aj Divadlo Aréna bolo pred rekonštrukciou v zlom technickom stave a nespĺňalo základné normy, nehovoriac o energetickej náročnosti. Našim zámerom je nielenže obnoviť túto unikátnu divadelnú budovu, ale aj vytvoriť jedno z najmodernejších divadiel na Slovensku,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnoví Bratislavská župa elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy. Na streche už pribudla nová veža, ktorá bude slúžiť na umiestnenie systémov ťahov pre javisko. Na javisku bude nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Obnovená bude taktiež vodná veža, ktorá je umiestnená v areáli divadla. Smerom na panorámu Bratislavy a nábrežie Dunaja bude novozriadená kaviareň. Vznikne na terase, ktorá sa vytvorí zväčšením protipožiarnych okien a schodiska. Kaviareň bude môcť fungovať aj mimo divadelnej prevádzky.

Takto vyzeralo stavenisko v marci 2023:

„Zhotoviteľ k rekonštrukcii pristupuje mimoriadne citlivo, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Budova bude po rekonštrukcii v takom architektonickom stave, v akom bola naposledy v roku 1939. Obnovia sa krídla z bočných strán budovy, na streche pribudne veža. Aj tieto prvky budú obnovené podľa toho, ako ich mala budova v minulosti. Nad celým procesom rekonštrukcie dohliada Krajský pamiatkový úrad. Nová rekonštrukcia vytvorí pre umeleckú prevádzku kvalitnejšie a väčšie zázemie, ktoré sa rozšíri o spomínané nové priestory vďaka krídlam z bočných strán budovy. Návštevníci sa môžu tešiť na moderný interiérový dizajn,“ priblížila Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry BSK.

Župné Divadlo Aréna má za sebou búracie práce, výstavbu nových základov, betonárske práce na bočných prístavbách, osadenie oceľovej konštrukcie novej veže, reštaurátorské práce na dvoch existujúcich vežiach pri hlavnom vstupe, ak aj stavebné úpravy vo vnútri budovy. Vymenená je celá strecha a osadené sú nové okná. Zhotoviteľ ukončil elektroinštalačné práce, ako aj vzduchotechniku.

V tomto roku sa práce budú sústreďovať na interiér, vrátane fasády zadnej časti budovy, osadenie javiska a variabilného hľadiska. Bratislavská župa postupne začne umiestňovať javiskové technológie, osvetľovaciu a zvukovú techniku. V pláne je aj revitalizácia pozemku. Ten získa charakter multifunkčného priestoru s možnosťou využívania na exteriérové podujatia rôzneho druhu, ale aj parkovanie pre návštevníkov divadla. Cieľom revitalizácie je otvoriť pozemok divadla návštevníkom a vizuálne ho prepojiť s priľahlým parkom.

„Diváci sa môžu tešiť nielen na krajší, ale aj pohodlnejší priestor. Vďaka moderným technológiám bude zážitok z predstavení ešte silnejší, ale mysleli sme aj na komfort nových sedadiel a výkonnú vzduchotechniku v sále. V spolupráci so zástupcami divadla, zhotoviteľom, architektami a Krajským pamiatkovým úradom sa podarilo zachovať mnohé významné prvky, ako sú pôvodné zábradlia s kovaniami, mramorové schodiská, fresky, či nosníkové železné trámy. Všetky budú repasované a dotvoria finálnu identitu Divadla Aréna,“ uzavrel Juraj Droba.

Takto vyzeralo stavenisko v novembri 2022:

Takto vyzeralo stavenisko v júli 2022:

Divadlo Aréna je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Práce by mali trvať 18 mesiacov, teda ukončené by mali byť v druhej polovici roka 2023. Celkové náklady na rekonštrukciu spolu s technológiami dosiahnu takmer 10 miliónov eur. Na rekonštrukciu poskytlo Ministerstvo financií SR príspevok od štátu vo výške bezmála 4 milióny Euro.

Foto: Monika Kováčová