Rekonštrukcie v Modre. Kde a koľko budú trvať?

794

V Modre začínajú s viacerými rekonštrukciami. Koľko budú trvať a s akými obmedzeniami treba rátať?

Odstavné plochy na ul. SNP

Od pondelka 24.8.2020 mesto začne s úpravou odstavných plôch na ulici SNP v úseku od kontajnerového stojiska pri materskej škole po vchod domu č. 16. Na parkovacie plochy pôjde zatrávňovacia dlažba. Práce potrvajú približne 3 týždne.

Revitalizácia Komenského ulice 1. etapa

Práce na oprave vozovky komunikácie, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch napredujú. Kvôli bezpečnosti chodcov aj vodičov mesto predlžuje úplnú uzávierku komunikácie do 30.9.2020. Časovo to bude vyzerať nasledovne:

  • 27.7.2020 do 30.9.2020 úplná uzávera komunikácie
  • 1.10.2020 do 21.10.2020 jednosmerná prejazdnosť

Zdroj: Modra