Rekonštruujeme cestu cez Pezinskú Babu. Pozrite si video technológie recyklácie za horúca

2229
rekonstrukcia_cesty_cez_Pezinsku_babu

Práce na ceste II/503 medzi Pezinkom a Pernekom sú v plnom prúde. Opravujeme úsek cez horský priesmyk v dĺžke 7,4 km. Využívame pri tom modernú technológiu recyklácie za horúca na mieste.

Čo je recyklácia za horúca na mieste?

Ide o nízkoodpadovú technológiu, pri ktorej dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy. Zároveň sa súčasne kladie aj nová vrchná časť vozovky, na ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria náklady na spoje jednotlivých vrstiev.

Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová náročnosť opravy povrchu vozovky, či predĺženie životnosti asfaltového krytu. Má aj priaznivý vplyv na životné prostredie, nakoľko šetrí surovinové zdroje, energie a znižuje objem odpadov. Toto všetko sa potom prenáša aj do zvýšenia komfortu jazdy a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Nie je však použiteľná všade, je možné ju aplikovať len v extraviláne a tam, kde to dovoľuje únosnosť podložia.

Pozrite si video:

Video: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja