Revitalizácia detských ihrísk v obci Ivanka pri Dunaji

586

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia detských ihrísk v obci Ivanka pri Dunaji.

V rokoch 2020-2021 sa revitalizovali ihriská v areáloch MŠ Hviezdoslavova, MŠ Slnečná a Ulica SNP.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 14 300 €