Revitalizácia dopravného ihriska v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

1074

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia dopravného ihriska.

Dopravné ihrisko má rozmery 46×31 m. Predmetom revitalizácie bola kompletná výmena asfaltového povrchu, vyznačenie a osadenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, vytvorenie križovatky riadenej svetelnou signalizáciou a osadenie lavičiek pri dopravnom ihrisku. Ihrisko bolo dané do užívania bezplatne verejnosti a školám.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z rozpočtu mestskej časti.

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť – Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 73 204 €