Revitalizácia verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

658

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej.

Začiatkom novembra 2021 boli ukončené práce na prvých dvoch etapách revitalizácie verejného priestoru medzi ulicami Kresánkova a Hany Meličkovej na sídlisku Dlhé diely, neformálne nazývaného park Kaskády. Vo vnútrobloku bytového komplexu bolo realizované pilotné modelové riešenie na zachytávanie, spomalenie odtoku a využitie zrážkových vôd, ktoré v minulosti končili v jednotnej kanalizácii spolu s odpadovou vodou.

Voda z časti striech a obytných terás vrchného bytového komplexu je dnes odvádzaná do dvoch podzemných nádrží a slúži na kvapôčkovú závlahu stromov a miskovitých záhonov s vysadených kvitnúcou zmesou. Pribudli dva mokradové záhony, do ktorých je gravitáciou privádzaná dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov, a sedem zatrávnených retenčných plôch, ktoré sa po zakvitnutí vysiatych rastlín premenia na kvitnúce lúky. Ďalej 21 stromov, ktoré chráni 84 kríkov dráča. Kmene stromov totiž často poškodzujú žacie mechanizmy kosačiek a rozleptáva kyselina močová psích miláčikov, ktorí si ich radi značkujú. Postupne odparovaná vlaha z mokraďových záhonov a retenčných plôch bude najmä počas horúcich letných dní príjemne zvlhčovať a ochladzovať okolitú mikroklímu. Realizácia obnovy parku Kaskády je v súlade s Klimatickým akčným plánom, ktorý mestská časť Bratislava-Karlova Ves prijala s cieľom zmierňovať negatívne dopady meniacej sa klímy. Realizácia revitalizácie prebiehala v spolupráci a vďaka združeným prostriedkom MČ Bratislava-Karlova Ves a partnera projektu DELIVER Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Projekt bol financovaný z externých zdrojov cez Interreg Europe v rámci v rámci projektu PERFECT, cez Program LIFE a Nórske granty.

Okres: Bratislava

Obec: Mestská časť–Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 72 752 €