Revitalizácia verejného priestoru s jazierkom v obci Jakubov

924

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia verejného priestoru s jazierkom.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 5 500 €).

Okres: Malacky

Obec: Jakubov

Celkové výdavky projektu: 20 447 €