Rezort práce spúšťa novú infolinku pre verejnosť

1767

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR novú infolinku pre verejnosť. Posilňuje tak externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre občanov. Počnúc 17.3. od 8,00 hod. sa môžu občania obracať s otázkami na odborníkov tak emailom ako aj telefonicky.

Z dôvodu pravdepodobnej vyťaženosti linky, ako aj zrozumiteľnosti komunikácie MPSVaR prosí občanov, aby podľa možností uprednostňovali písomnú komunikáciu e-mailom s konkrétnym naformulovaním otázok na nových adresách covid19@praca.gov.sk resp. covid19@employment.gov.sk

V pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. bude k dispozícii aj telefonická linka s bratislavskou predvoľbou 02/2046 1100 .

Odborníci budú poskytovať odpovede na otázky v gescii rezortu práce súvisiace prioritne s oblasťou pracovného práva. V prípade otázok mimo gescie MPSVR SR budú vedieť operatívne navigovať spoluobčanov na iné vecne príslušné inštitúcie a ich aktuálne informačné zdroje.

Ak klient potrebuje informácie týkajúce sa aktivít Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny , môže svoje otázky adresovať na media@upsvr.gov.sk . Môže však využiť aj formulár „Skúsenosti a postrehy“ . Ak však potrebuje informáciu ohľadom aktivít konkrétneho úradu, môže osloviť konkrétny príslušný úrad emailom alebo telefonicky podľa zverejneného zoznamu vstupných kontaktov. Podrobné kontakty na pracovníkov úradov práce záujemcovia nájdu na webovej stránke úradu práce

Zdroj: upsvr.gov.sk