Riaditelia a učitelia získali unikátne manažérske vzdelávanie

1281

Riaditelia a učitelia z Bratislavského kraja získali hodnotné manažérske vzdelanie. Vďaka programu Diamantová cena DofE si 5 škôl vyše 6 mesiacov zlepšovalo svoje líderské, strategické a komunikačné zručnosti. V priestoroch bratislavského konzervatória mali záverečnú prezentáciu a oficiálne sa stali členmi “Diamantového klubu”.

“Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity strategickejšie,” vysvetľuje jeden z lektorov Diamantovej ceny Karol Herian. Okrem strategického prístupu k vedeniu školy sa účastníci v programe naučili, ako efektívne viesť tímy na školách, ako vytvoriť víziu a aké sú možnosti financovania rôznych projektov. Celé vzdelávanie realizuje organizácia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE), ktorá rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí na Slovensku a úzko spolupracuje s vedením škôl a učiteľskými zbormi.

Riaditeľka: Najlepšie rozhodnutie

“Zúčastniť sa tohto vzdelávania bolo jedným z najlepších rozhodnutí v mojej 9-ročnej kariére riaditeľky,” vysvetľuje Mária Mydlová z Obchodnej akadémie Račianska. Toto komplexné vzdelávanie jej pomohlo vystúpiť z komfortnej zóny a začať pracovať aj na sebe. ”Dali sme si za cieľ vytvoriť priestor na tímovú prácu a vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom budú naši zamestnanci aj žiaci ďalej rásť.”

Prepájame školy s odborníkmi aj biznisom

“Dlhodobo zaznieva potreba lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu, komunikácie a líderstva, ktoré je pre školy ťažko dostupné,” vysvetľuje riaditeľ DofE Miloš Ondrášik. DofE sa preto spojilo s BSK a takéto vzdelanie poskytujú vo forme rozvojového programu riaditeľom a učiteľom na školách zapojených v DofE. “Vďaka zapojeniu BSK sme mohli v Diamantovej cene DofE prepojiť školy a vzdelávacích odborníkov zo samospráv. Program tak poskytol priestor na zdieľanie a učenie sa nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, ale aj medzi jednotlivými krajmi,” vysvetľuje Ondrášik.

Ísť príkladom, to je kľúčové

“Pre nás ako zriaďovateľa je veľmi dôležité, aby sa vedúci pracovníci rozvíjali, pracovali na sebe a išli príkladom pre kolektív aj budúcu generáciu. Práve takého komplexné vzdelávanie a dôraz na líderstvo výborne dopĺňa aj funkčné vzdelávanie,” vysvetľuje Jana Zápalová, riaditeľka sekcie odboru školstva z Bratislavského samosprávneho kraja. Na slávnostnej ceremónii bol aj Panel expertov v zložení: Jana Zápalová, riaditeľka sekcie odboru školstva, mládeže a športu, Miroslava Rychtarechová, Head of Country People  Operation manager TESCO STORES SR a Miloš Ondrášik, riaditeľ DofE Slovensko. Školy ocenil aj vicežupan Juraj Štekláč.

Záujem o Diamantovú cenu DofE rastie

Tento rok sú do Diamantovej ceny DofE zapojení pedagógovia až zo 16 škôl z celého Slovenska. Okrem gymnázií sú v tomto ročníku zastúpené aj základné, odborné a súkromné školy. “Nielenže sme otvorili program väčšiemu počtu účastníkov, zlepšili sme aj obsahový záber workshopov. Zaviedli sme aj nový workshop s názvom ‘Ja, líder’,” vysvetľuje programový manažér DofE Ján Smolka, ktorý projekt zastrešuje. “Líderstvo je v školskom prostredí podstatné, pretože učiteľ by mal žiakov viesť k rozvoju charakterových vlastností. Riaditeľ je líder, vedie učiteľský kolektív aj školu a mal by vedieť s tímom pracovať, viesť ho a stanovovať preň jasné ciele,“ vysvetľuje jeden z účastníkov vzdelávania, koordinátor Ján Belák zo Strednejodbornej školy pedagogickej v Modre.

Profesionálny mentor pre každého riaditeľa

Riaditelia a vybraní učitelia (koordinátori programu DofE na školách) absolvovali štyri workshopy – Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Ja Líder. Okrem kvalitných školení mali účastníci programu k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií zo slovenských firiem ako napríklad Tesco či ZSE a stretnutia s profesionálnymi biznisovými koučmi z Medzinárodnej federácie koučov, ktorí im individuálne pomáhali s rozvojom líderských a komunikačných zručností. Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, stretnutia riaditeľov a koordinátorov DofE, v rámci ktorých raz mesačne navzájom prezentovali ciele jednotlivých škôl inšpirované práve týmto programom a zdieľali skúsenosti zo škôl.

 Školy, ktoré sa v ročníku 2021/2022 zúčastňujú Diamantovej ceny DofE, sú:

z Bratislavského kraja:

 • Gymnázium Antona Bernoláka v Senci
 • Obchodná akadémia Račianska v Bratislave
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave
 • Stredná odborná škola pedagogická v Modre
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera v Bratislave

z Banskobystrického kraja:

 • Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani
 • Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota

z Trnavského kraja:

 • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci
 • Gymnázium Jána Hollého v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST v Trnave.

z Košického kraja:

 • Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi
 • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
 • Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
 • Základná škola v Ždani

z Prešovského kraja:

 • Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou
 • Súkromná stredná športová škola v Prešove