Rituálny kúpeľ mikve v seneckej Synagóge

4269

Neodmysliteľnou súčasťou judaistickej viery sú rituálne kúpele známe pod označením mikve. Rovnakým pojmom sa označuje aj priestor bazénu, kde sa tento rituál praktizuje. V rámci židovskej kultúry majú v prvom rade očistnú funkciu a to rovnako pre ženy ako aj pre mužov. Využitie kúpeľov mikve malo dôležitú úlohu nielen ako súčasť rituálov ale aj ako súčasť každodenného života rodiny.

Infopavilón s rituálnym kúpeľom mikve v areály seneckej synagógy

Začiatkom 19. storočia v priestoroch na Mierovom námestí v Senci bola vybudovaná jediná židovská modlitebňa pre širšie okolie. Postupom času došlo k jej prestavbe a modernizácii. Vedľa synagógy mali stáť aj učebňa a zimná modlitebňa. Dnešná podoba synagógy sa datuje do obdobia rokov 1904 – 1907. V rámci areálu synagógy bol objekt kúpeľov pôvodne súčasťou väčšieho celku budovy a to preto, lebo kúpele tvorili zázemie pre zabezpečovanie praktického a komunitného života židovskej obce. Toho dôkazom je aj zachovaný nález malej murovanej pece, pravdepodobne určenej na pečenie macesu – nekvaseného chleba, ktorý sa používa v židovskej kultúre ako základný pokrm na sviatok Pesach.

Mikve ako také pozostávalo z priestoru prezliekárne, následne samotného obdĺžnikového bazéna s vodou a z druhej strany z kúreniska s nádržou. Voda bola privádzaná čerpadlom zo studne a nesmela sa ohrievať priamo.

Určujúcou pamiatkovou hodnotou mikve je celistvosť a vysoká miera zachovania jednotlivých častí objektov. Zachované kúpele mikve sú na Slovensku raritou. Okrem seneckej synagógy ich môžeme nájsť napríklad aj v Seredi či Bardejove. Práve v areáli seneckej synagógy sa vo vysokej miere zachovali jednotlivé prevádzkové súčasti kúpeľa, bazén a prvky na základe ktorých je možné rekonštruovať aj technické zázemie kúpeľa. Vďaka tomu význam seneckej synagógy a jej mikve presahuje hranice regiónu a môžeme hovoriť o hodnote v rámci územia celého Slovenska.

Súčasťou pripravovanej expozície židovského kultúrneho dedičstva v synagóge v Senci, bude rituálny kúpeľ mikve. Prispeje tak k jedinečnému rozšíreniu pestrej ponuky muzeálnych expozícií, ktorými už aj dnes BSK disponuje.