Rodičia dostanú príspevok pri narodení dieťaťa automaticky

978

Už žiadne vypisovanie žiadostí a predkladanie potvrdení. Rodičia majú po narodení svojich detí už viac času pre svoju rodinu a nemusia sa trápiť so zbytočným papierovaním. Všetko za nich vybaví štát.

Jediné, čo budú musieť podpísať ešte v nemocnici je Dohoda o mene a priezvisku dieťaťa. Týka sa to aj príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia už o vyplatenie príspevku nebudú musieť žiadať a úradom dodávať vyplnené formuláre.

Aké sú podmienky pre automatické vyplatenie tohto príspevku?

  • mamička musí počas tehotenstva absolvovať pravidelné prehliadky u gynekológa,
  • v pôrodnici po narodení dieťaťa podpíše mamička (alebo rodičia) Dohodu o mene a priezvisku,
  • pôrodnica podpísanú Dohodu pošle na matriku a matrika následne vystaví rodný list, ktorý pošle mamičke alebo si ho bude môcť vyzdvihnúť na matrike,
  • dieťa sa po narodení automaticky stane poistencom zdravotnej poisťovne, v ktorej je poistená jeho matka (od 1. augusta 2022),
  • pôrodnica po prepustení mamičky s dieťaťom zapíše do informačného systému NCZI všetky údaje potrebné pre vyplatenie príspevku,
  • pediater po prvej návšteve matky a dieťaťa zapíše do systémov zdravotnej poisťovne a  NCZI informáciu o uzatvorení dohody o všeobecnej zdravotnej starostlivosti uzatvorenej pre novonarodené dieťa.

Následne si úrad práce, sociálnych vecí a rodiny stiahne zo štátnych databáz všetky potrebné informácie, aby mohol príspevok vyplatiť. Príspevok pošle úrad práce buď na účet alebo poštovou poukážkou.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky