Rokovanie so zástupcami kongresu Rady Európy

1323

Dňa 7. decembra 2022 sa na pôde Úradu BSK uskutočnilo rokovanie s členmi monitorovacej misie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Za BSK viedla rokovanie podpredsedníčka PhDr. Alžbeta Ožvaldová. Cieľom trojdňovej návštevy Slovenska bolo získanie informácií o aktuálnom stave fungovania samosprávy na Slovensku, za účelom prípravy reportu, ktorý bude Kongres schvaľovať v priebehu roku 2023.

Monitorovacia misia sa zameriavala predovšetkým na dodržiavanie ustanovení tzv. Charty miestnej samosprávy, ku ktorej sa SR zaviazala v roku 2000. Zástupcovia BSK na stretnutí priblížili zložitú situáciu, v ktorej sa samosprávy na Slovensku nachádzajú a ktorá bola ešte viac prehĺbená v dôsledku posledných krízových rokov ako aj prijatím legislatívy na národnej úrovni, ktorá má negatívny dopad na udržateľnosť financovania kompetencií samospráv.

Kongres vo svojom reporte navrhne konkrétne odporúčania pre zlepšenie postavenia regionálnej a miestnej samosprávy, ktoré budú následne adresované vláde SR.

Členovia monitorovacej misie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy
Spoločná fotka zástupcov BSK a členov monitorovacej misie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy
Zástupcovia BSK