Rozhodnite o Vajnoroch v hlasovaní

732

Vajnoráci, opäť môžu hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu.

Mestská časť Vajnory tento rok vyčlenila zo svojho rozpočtu finančnú čiastku, ktorá bude použitá na zlepšenie či skrášlenie Vajnor, a to sumu 12.000 eur z vajnorského rozpočtu. Hlasovať môžete do 6. júna 2021 a návrhy, ktoré získajú najviac hlasov, budú realizované.

Hlasovať môžete vyplnením hlasovacie lístka, ktorý je uverejnený vo Vajnorských novinkách alebo na webovej stránke v časti participatívny rozpočet. Pre viac informácii navštívte web mestskej časti TU.

Zdroj: Vajnory-dedina v meste