Rozhovor: Festivalový orchester Bratislava

1033

FOR Bratislava“ tvorí partia mladých ľudí zapálených pre hudbu. Na scéne aktívne pôsobí od roku 2009. Ich repertoár je veľmi pestrý a flexibilný, zahŕňa klasické pochody a orchestrálne skladby, polky, valčíky, pop piesne, bigbandovky, repete, muzikál, piesne pre sólový nástroj, či koledy. Ako orchester vznikal, ako úspechy získaval a čo všetko ho v najbližších dňoch čaká porozprával ten najhlavnejší – riaditeľ orchestra Vladimír Dianiška, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Devínskej Novej Vsi a tiež predseda Združenia dychových hudieb Slovenska.

Vladko, čo bolo podnetom vzniku mládežníckeho / detského?/ orchestra ? Obsadenie nástrojov v ňom  je dané predpisom, alebo sa snažíš vytvárať priestor pre daných muzikantov?

Dátum jeho oficiálneho vzniku je začiatok verejného pôsobenia čiže rok 2009. Zložiť takýto orchester bol môj dlhodobý sen, plnenie ktorého si vyžadovalo trpezlivosť, komunikáciu s rodičmi a žiakmi, vytváranie motivačných projektov na vzbudenie záujmu o hru na dychových nástrojoch.  Na prvých vystúpeniach a sústredeniach sa vytvorilo zdravé jadro orchestra, ku ktorému postupne pribúdali ďalší hráči. Nezabudnuteľné sú sústredenia na Fúgeľke v Dubovej.  Významným motivačným prvkom bolo umiestnenie v striebornom pásme na súťaži detských a mládežníckych dychových orchestrov v Dolnej Súči v roku 2010 a rôzne ďalšie ocenenia. Z hľadiska obsadenia sú aj „tradičné“ normy, tak pre malý, ako aj pre veľký dychový orchester. Postupne sme sa dopracovali k tomu, že vieme orchester zložiť aj v klasickom obsadení dychových orchestrov, ale vďaka flexibilite členov orchestra meníme zloženie aj podľa charakteru jednotlivých skladieb. Dnešná zostava, ktorá vyrástla z detského orchestra v ZUŠ Istrijská 22 a v ktorej sa vystriedalo dosť hudobníkov, dokonca aj z okolia Bratislavy – napr. Modra, Senec, Pezinok, Častá, Ivánka pri Dunaji…, pokračuje vo svojej činnosti „v kategórii“ dospelých. Má však už svojich nasledovníkov v orchestri FOR Bratislava junior a v najmladšom orchestri Istropolitanček, ktorý vznikol v roku 2020. Všetky tieto orchestre sú zastrešené OZ FOR BA – Art.   

Čo je najťažšie pre člena FOR, kým vyjde na koncertné pódium?

Neviem špecifikovať jednotlivcov, pre mňa je to úľava, že sme opäť na pódiu spolu, lebo na skúškach sa to málokedy podarí.

Čo ťa / Vás/ s FOR najviac v posledných rokoch potešilo? Je niečo, na čo nikdy nezabudnete v súvislosti s FOR?

Ťažko niečo vystrihnúť. Teší ma, že stále držíme spolu a že po pandemickej pauze sa opäť stretneme na skúškach, či koncertoch. Z koncertov asi ten jubilejný, k 10. výročiu orchestra, ktorý sme mali v 22. novembra 2019, zájazd v maďarskom Totkomlóši v auguste 2020, ale aj zájazd na Festival Allegro mosso v talianskom regióne Emilia Romagna v r. 2012, úspech na medzinárodnej súťaži Zlota Lira v poľskom meste Rybnik v roku 2014…. víťazstvo v Lednických Rovniach 2015 a následne na medzinárodnej súťaži Dychovky v preši v roku 2015. Počas aktívnych 10 rokov sme nahrali 2 CD – FOR Bratislava a FOR Bratislava 2.

Čo pripravujete ak sa dá, čo plánujete, čo by ste si želali???

Pripravujeme  2 festivaly, ak to situácia dovolí. Festival detských a mládežníckych dychových orchestrov a big-bandov, ale aj komorných obsadení – už mal byť v minulom roku, uvidíme, ako sa vyvinú podmienky. Festival – Gala dych v novembri 2021. Hraný dokument – Váš chlapec nemá uši! – venovaný 85. výročiu narodenia a 20. výročiu úmrtia Vincenta Šikulu – november – december 2021. Zvažujeme účasť na súťaži malých dychových hudieb Lednické Rovne, ktorá bude na jeseň 2021 

Vekovo mladšie orchestre FOR Bratislava junior a Istropolitanček sa budú pripravovať na celoslovenskú súťaž v Púchove. Zložené sú so žiakov zatiaľ troch bratislavských ZUŠ – ZUŠ Istrijská 22 – BA Devínska Nová Ves, ZUŠ Eugena Suchoňa – BA Dúbravka a ZUŠ Jozefa Kresánka – BA Karlova Ves. Vedieme ich spoločne s Romanom Maďarom a Liborom Zálesňákom. Veríme, že postupne sa ku nám pridajú aj dychári z ďalších bratislavských ZUŠ. Ďakujem všetkým kolegom, spolupracovníkom, rodičom a najmä členom orchestra, že vytvorili takú skvelú partiu. Tiež vyslovujem vďaku Združeniu dychových hudieb Slovenska, najmä jeho skladateľom Adamovi Hudecovi, Jankovi Jamriškovi (dnes už žiaľ nebohému), Jozefovi Balážovi, Ikovovi Kopáčikovi a ďalším za pomoc pri získavaní notového materiálu. 

Ako vidíš a kde FOR v budúcnosti?

Budúcnosť? Verím, že orchester bude pokračovať aj naďalej a že sa čoskoro budeme s našimi priaznivcami tešiť z dobrej hudby a stretávať  na rôznych podujatiach. 

Vlado Dianiška

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre