Rozkopávky pre stavbu kanalizácie v Grinave potrvajú do konca novembra

878

Realizátorovi stavby kanalizácie spoločnosti Vodohospodárske stavby, a. s., sa podarilo predĺžiť povolenie na výkopové práce do konca novembra. Dopravné obmedzenia na Myslenickej ulici potrvajú teda o mesiac dlhšie do 30.novembra. Po tomto termíne budú pokračovať práce mimo cesty, kým budú na ne vhodné klimaticko-poveternostné podmienky.

S ďalšími dopravnými obmedzeniami treba počítať od 19. novembra na približne 400 m úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Cesta bude zúžená do jedného pruhu pre obidva smery.

Práce na kanalizácii v Grinave pokročili. Celá strana od križovatky Limbašská až po križovatku Grobská smerom na Bratislavu je hotová vrátane domových prípojok a čaká na naliatie asfaltu. Začali sa tiež práce na zberači A-1 od križovatky Grobská, kde je vyhotovených asi 150m po križovatku s ulicou Štúrova smerom na Pezinok.

„V týždni od 18. októbra plánujeme začať s asfaltovaním celého úseku cesty smerom na Bratislavu a taktiež úseku pri križovatke Limbašská. Následne budeme pracovať na úseku od križovatky Grobská smerom na Pezinok. Budú sa vykonávať práce na zberači A-1 hlavná trasa kanalizácie a kanalizačné prípojky,“ vysvetlil stavebný technik Ján Maťovčík.

Všetkých účastníkov cestnej premávky mesto prosí na týchto úsekoch o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť, ako aj o sledovanie aktuálnej dopravnej situácie.

Zdroj: Pezinok