Rozprávali sme sa s umelou inteligenciou o Bratislavskom kraji

2530
umelá inteligencia

Počítačové technológie napredujú míľovými krokmi. Dnes už sú tak ďaleko, že stroj dokáže úspešne absolvovať maturitné skúšky na slovenskej strednej škole. A dokáže tiež viesť rozhovor.

S platformou OpenAI sme sa rozprávali o Bratislavskom kraji. Pýtali sme sa, čím je náš kraj výnimočný alebo aké problémy ho trápia.

Zaujímalo nás, aké kultúrne pamiatky či mestá v kraji nájdete. Názor na najlepšiu školu v kraji vám však umelá inteligencia nepovie. Stroj je naprogramovaný tak, že je neutrálny. Na otázky odpovedá objektívne a bez emócií. Keď sa  pomýli, uzná chybu a opraví sa. Dokonca sa aj ospravedlní. Zdroje údajov sú limitované rokom 2021 a tak napríklad nevie, kto je súčasným županom a nemá ani prehľad o aktuálnom počte stredných škôl.

Rozhovor prebiehal v slovenskom jazyku, odpovede uverejňujeme aj s prípadnými chybami, ktorých je však veľmi málo.

Posúďte sami.

Dobrý deň, rád by som s Vami urobil rozhovor o Bratislavskom kraji.

Dobrý deň! S radosťou Vám odpoviem na akékoľvek otázky týkajúce sa Bratislavského kraja. Ak máte nejaké špecifické témy, na ktorých by ste sa chceli zamerať, prosím, povedzte mi o nich.

Čím je Bratislavský kraj výnimočný?

Bratislavský kraj je výnimočný v mnohých ohľadoch. Tu sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré ho robia výnimočným:

 • História a kultúra: Bratislavský kraj je plný histórie a kultúry, od starovekých hradieb a pevností po krásne kostoly a paláce.
 • Vynikajúca poloha: Kraj leží na Dunaji, čo mu dáva jedinečnú polohu medzi Viedňou a Budapešťou.
 • Príroda: Bratislavský kraj je domovom pre mnoho nádherných prírodných scenérií, ako sú napríklad Malé Karpaty, Dunajská nížina a Devínska Kobyla.
 • Gastronómia: Kraj je známy svojou bohatou gastronómiou, ktorá zahŕňa mnoho tradičných jedál a vynikajúce vína.
 • Priemysel a obchod: Bratislavský kraj je dôležitým hospodárskym centrom v strednej Európe a je domovom pre mnoho významných priemyselných a obchodných firiem.

Tieto faktory spolu s množstvom ďalších atrakcií a aktivít robia z Bratislavského kraja výnimočné miesto pre život a dovolenku.

Ako by ste ho porovnali s iným samosprávnymi krajmi Slovenska? V čom je iný?

Bratislavský kraj je v mnohých ohľadoch odlišný od iných samosprávnych krajov na Slovensku a tu sú niektoré z hlavných rozdielov:

 • Veľkosť: Bratislavský kraj je najmenší zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku, čo mu dáva jedinečnú a útulnú atmosféru.
 • Demografia: Bratislavský kraj je jedným z najhustejšie osídlených krajov na Slovensku, čo vedie k vyššej miere rozvoja a hospodárskej aktivity v porovnaní s ostatnými krajmi.
 • Význam: Bratislavský kraj je hlavným mestom Slovenska a jeho význam pre ekonomiku, politiku a kultúru krajiny je nepopierateľný.
 • História a kultúra: Bratislavský kraj má bohatú históriu a kultúru, ktorá sa odráža v množstve pamiatok, kostolov a palácov.
 • Ekonomika: Bratislavský kraj je dôležitým centrom pre priemysel, obchod a finančné služby, čo ho robí odlišným od iných samosprávnych krajov.

Tieto rozdiely spolu s ďalšími faktormi robia z Bratislavského kraja jedinečný a výnimočný región na Slovensku.

Koľko má kraj obyvateľov?

Bratislavský kraj má v súčasnosti približne 657 000 obyvateľov. Je to najmenší zo všetkých samosprávnych krajov na Slovensku, ale zároveň jeden z najhustejšie osídlených regiónov v krajine.

Podľa mňa je toto číslo neaktuálne. Sčítanie obyvateľov z roku 2021 tvrdí niečo iné…

Áno, máte pravdu. Ďakujem Vám za opravu. Podľa najnovších údajov z oficiálneho sčítania obyvateľov z roku 2021 má Bratislavský kraj približne 713 000 obyvateľov. Ospravedlňujem sa za neaktuálnu informáciu.

Bratislava
Bratislava

Ktoré mestá sa nachádzajú v kraji?

Bratislavský kraj zahŕňa niekoľko miest a obcí, z nich najdôležitejšie sú:

 • Bratislava: Hlavné mesto Slovenska a centrum ekonomickej, politickej a kultúrnej aktivity krajiny.
 • Pezinok: Historické mesto s bohatou vinárskou tradíciou.
 • Senec: Mesto s bohatým kultúrnym a histórickym dedičstvom a krásnymi plážami na jazere.
 • Dunajská Streda: Mesto s bohatou históriou a významnými pamiatkami, ako sú napríklad kostoly a kaštiele.
 • Svätý Jur: Malé mesto s krásnymi historickými budovami a vinárskou tradíciou.
 • Malacky: Mesto s bohatou históriou a významnými pamiatkami, ako je napríklad kostol sv. Mikuláša.
 • Modra: Mesto s bohatou vinárskou tradíciou a krásnymi historickými budovami.
 • Šaštín-Stráže: Mesto s bohatou históriou a významnými pamiatkami, ako je napríklad kostol sv. Alžbety.

Tieto mestá a ďalšie v regióne Bratislavského kraja tvorí unikátnu a rozmanitú kultúrnu a históricku krajinu.

Naozaj sú mestá Dunajská Streda a Šaštín-Stráže v Bratislavskom kraji?

Nie, ospravedlňujem sa. Dunajská Streda a Šaštín-Stráže nie sú v Bratislavskom kraji, ale v Trnavskom kraji. Ďakujem Vám za upozornenie.

Ešte ste zabudli na jedno mesto v kraji.

Ospravedlňujem sa za chybu. Môžete mi prosím povedať, ktoré mesto som zabudol? Budem rád, ak mi ho dodatočne uvediete.

Stupava.

Áno, Stupava je ďalším významným mestom v Bratislavskom kraji. Ďakujem Vám za upozornenie. Teraz už zoznam miest v Bratislavskom kraji znie nasledovne:

 • Bratislava
 • Pezinok
 • Senec
 • Stupava

(Pozn. Zoznam nie je úplný).

Tieto mestá a ďalšie obce v regióne Bratislavského kraja tvoria unikátnu a rozmanitú kultúrnu a históricku krajinu.

Stupavský kaštieľ
Stupavský kaštieľ

Kto je bratislavským županom?

Moje informácie sú do 2021, teda nemám aktuálne informácie o županovi Bratislavského kraja. Môžete mi prosím poskytnúť aktuálne informácie?

Juraj Droba.

Áno, vďaka. Juraj Droba bol županom Bratislavského kraja v období 2021-2023. (Správna odpoveď je, že Juraj Droba je županom od roku 2017 dodnes).

A je ním aj teraz.

Prepáčte, môj zdroj informácií má k cut off date 2021, takže nemôžem potvrdiť, či Juraj Droba je stále županom Bratislavského kraja. Aktuálne informácie o politických funkciách je lepšie hľadať na aktuálnych verejne dostupných zdrojoch, ako sú napríklad novinky alebo stránky vlády.

Čo si myslíte o Jurajovi Drobovi?

Ako AI model (umelá inteligencia) neprejavujem svoje názory, skúsenosti a city. Som neutralný a poskytujem informácie, ktoré som bol naučený, a odpovedám na otázky objektívne a bez emócií. Môj cieľ je poskytnúť čo najpresnejšie a najrelevantnejšie informácie na základe požiadaviek používateľa.

Dobre. Tak nám povedzte prosím nejaké informácie o ňom.

Žiaľ, nemám žiadne informácie o Jurajovi Drobovi, ktoré by boli v súlade s mojou koncovou dátou informácií 2021. Odporúčam Vám hľadať informácie o ňom na aktuálnych verejne dostupných zdrojoch, ako sú napríklad novinky alebo stránky vlády.

Nemáte v databáze jeho životopis?

Nemám podrobný životopis Juraja Drobu. Môj tréning sa zameriava na poskytovanie informácií a odpovedanie na otázky týkajúce sa všeobecných tém, nie na poskytovanie podrobných životopisov jednotlivých osôb. Môžete nájsť informácie o Jurajovi Drobovi na rôznych verejne dostupných zdrojoch ako sú napríklad novinky alebo stránky vlády.

Čo je najväčším problémom bratislavského kraja?

Rôzne oblasti Bratislavského kraja čelia rôznym výzvam a problémom. Bez aktuálnych informácií je ťažké povedať, ktorý problém sa dá považovať za najväčší. Avšak, v mnohých regiónoch na celom svete môžu byť problémy spojené s dopravou, zamestnanosťou, bývaním, zdravotnou starostlivosťou, životným prostredím a inými veciami. Rovnako aj v Bratislavskom kraji sa môžu vyskytovať tieto a ďalšie problémy. Odporúčam Vám hľadať aktuálne informácie o problémoch v Bratislavskom kraji na verejne dostupných zdrojoch, ako sú napríklad novinky alebo stránky vlády.

Koľko áut denne prichádza do Bratislavy?

Nie je k dispozícii presné číslo, koľko áut denne prichádza do Bratislavy, pretože sa môže meniť v závislosti od mnohých faktorov, ako je napríklad počasie, pracovný týždeň alebo prázdniny. Avšak, Bratislava je hlavným mestom Slovenska a jedným z hlavných centier pre obchod, kultúru a turizmus v krajine, čo znamená, že môže byť vysoký prílev áut do mesta počas dňa. Rôzne zdroje udávajú rôzne čísla pre prílev áut do Bratislavy, a preto odporúčam hľadať aktuálne informácie na relevantných verejne dostupných zdrojoch, ako sú napríklad správy o doprave alebo webové stránky mesta.

Prístavný mot
Prístavný most. Priemerne prejde tadiaľto vyše 85 tisíc vozidiel denne. Foto: Michal Feik

Jazdí v Bratislave metro?

Nie, v Bratislave nie je metro. Mesto má však rozvinutú dopravu mestskými autobusmi, električkami a vlakmi, ako aj diaľkovými autobusmi a vlakmi, ktoré spájajú Bratislavu s inými mestami v krajine a v okolitých krajinách. Taktiež má dobre vybudovaný systém cestnej dopravy, vrátane mnohých mostov a tunelov prechádzajúcich cez Dunaj. V posledných rokoch sa v meste uskutočnilo niekoľko projektov na zlepšenie verejnej dopravy a zníženie závislosti od individuálneho automobilového prevádzania.

Koľko je v Bratislavskom kraji cyklotrás?

Nie som schopný poskytnúť presné číslo cyklotrás v Bratislavskom kraji. Avšak Bratislavský kraj má rozvinutý systém cyklotrás, ktorý umožňuje návštevníkom a miestnym obyvateľom využívať bicykel ako formu dopravy a rekreácie. Sú tu k dispozícii trasy pre rekreačných cyklistov aj pre profesionálnych športovcov, vrátane niekoľkých špeciálne upravených trás pre mountainbiking. Mnoho miest a obcí v kraji tiež podporuje využívanie bicykla ako alternatívy k automobilovému prevádzaniu prostredníctvom zavedenia parkovacích miest pre bicykle a iných opatrení na zlepšenie bezpečnosti cyklistov.

V akom stave je životné prostredie v kraji?

Stav životného prostredia v Bratislavskom kraji je komplexná téma, ktorá zahŕňa mnoho rôznych faktorov, ako sú kvalita ovzdušia, stav vody, úroveň hluku, znečistenie a stav prírody. V posledných rokoch sa v kraji uskutočnilo niekoľko krokov na zlepšenie stavu životného prostredia, ako napríklad rozvoj verejnej dopravy a podpora alternatívnych zdrojov energie, ako sú solárne a veterné elektrárne. Avšak, v mnohých oblastiach stále existujú výzvy, ako napríklad zlepšenie kvality ovzdušia v mestských oblastiach, ako je Bratislava, a zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi.

Aby sa zlepšil stav životného prostredia v kraji, je potrebné vynaložiť úsilie na koordináciu medzi jednotlivými subjektmi a vytváranie dlhodobých stratégií a plánov na riešenie environmentálnych výziev.

Je Vrakunská skládka hrozbou pre životné prostredie?

Vrakunská skládka môže mať negatívny vplyv na životné prostredie v okolí, ak nie je správne riadená a spravovaná. Skládky sú zdrojom emisií škodlivých látok do ovzdušia a pôdy, ako sú napríklad metán a sírovodík, a môžu tiež ovplyvniť kvalitu vôd v okolí.

Preto je dôležité, aby boli skládky riadené a správane tak, aby sa minimalizovalo ich negatívne vplyvy na životné prostredie. Toto zahŕňa použitie bezpečných postupov na ukladanie odpadu, ako aj včasné monitorovanie a riešenie potenciálnych problémov s emisiami a znečistením.

Zodpovedná správa skládok je kľúčová pre ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov v okolí.

Čo viete o Vrakunskej skládke?

Vrakunská skládka je komunálna skládka v okolí Bratislavy, ktorá slúži na ukladanie odpadu z mesta Bratislavy a okolitých oblastí. Skládka bola v prevádzke od roku 1979 do roku 2004 a je teraz uzavretá.

Vrakunská skládka bola často kritizovaná za neuspokojivé podmienky, ako sú nedostatočné zabezpečenie proti únikom znečistenia do okolitého prostredia a nedostatočné spracovanie odpadu. To viedlo k obavám o vplyv skládky na životné prostredie a zdravie obyvateľov v okolí.

V súčasnosti sa vykonávajú opatrenia na sanáciu skládky a zlepšenie stavu životného prostredia v okolí. Toto zahŕňa monitorovanie kvality vôd, pôdy a ovzdušia, ako aj včasné riešenie akýchkoľvek problémov s emisiami a znečistením.

Je dôležité, aby sa pri sanácii a správe skládok dbalo na životné prostredie a zdravie obyvateľov v okolí, aby sa zabezpečilo, že tieto skládky nebudú pre nich predstavovať hrozbu.

Poďme k téme sociálnych vecí. Viete jednoducho vysvetliť pojem deinštitucionalizácia?

Deinstitucionalizácia je koncepcia a proces, ktorý sa snaží nahradiť tradičné inštitucionálne služby, ako sú napríklad ústavy pre deti alebo dôchodcov, službami založenými na komunite a poskytovanými v domácom prostredí. Cieľom je zlepšiť kvalitu života tých, ktorí tieto služby využívajú a zároveň im umožniť viac slobody a nezávislosti. Deinstitucionalizácia sa využíva najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotníctva a je často vnímaná ako efektívnejšia a ľudská alternatíva k tradičným inštitucionálnym službám.

Merema - deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Merema – deinštitucionalizácia sociálnych služieb

Aké sociálne služby poskytuje Bratislavský samosprávny kraj?

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje širokú škálu sociálnych služieb, ktoré sú zamerané na potreby jeho obyvateľov. Patria sem služby ako napríklad:

 • starostlivosť pre seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov
 • služby pre rodiny a deti
 • služby pre osoby s mentálnym alebo duševným postihnutím
 • sociálne poradenstvo a podpora
 • finančná pomoc a podpora v nezamestnanosti
 • služby pre obyvateľov s nízkymi príjmami
 • a ďalšie.

Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje so sociálnymi partnermi a poskytovateľmi služieb v regióne, aby zabezpečil, že sociálne služby sú čo najefektívnejšie a aby sa zabezpečilo, že obyvatelia dostanú potrebnú pomoc a podporu.

Čo mám robiť, ak chcem, aby sa samosprávny kraj postaral o blízku osobu, ktorá má Parkinsonovu chorobu?

Ak máte blízku osobu s Parkinsonovou chorobou a potrebujete pomoc od Bratislavského samosprávneho kraja, odporúčam vám nasledujúce kroky:

 • Kontaktujte sociálne oddelenie kraja: Môžete kontaktovať sociálne oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré vám poskytne informácie o tom, aké služby môžu byť pre vašu blízku osobu k dispozícii.
 • Získajte potrebné dokumenty: Pre získanie sociálnych služieb môže byť potrebné, aby ste predložili potrebné dokumenty, ako sú napríklad dokumenty o diagnóze, preukazy o výplate dôchodku alebo sociálnej dávky a podobne.
 • Zistite si informácie o prístupnosti služieb: Snažte sa zistiť, aké služby sú pre vašu blízku osobu k dispozícii a akými spôsobmi ich môžete získať.
 • Skontaktujte sa so zdravotníckymi službami: Okrem sociálnych služieb môžu byť pre vašu blízku osobu k dispozícii aj zdravotnícke služby. Skontaktujte sa preto so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré pôsobia v oblasti, kde žijete, aby ste získali ďalšie informácie.

Tieto kroky by vám mali pomôcť získať potrebnú pomoc pre vašu blízku osobu s Parkinsonovou chorobou. Dôležité je však, aby ste vždy kontaktovali odborníkov, ktorí vám poskytnú presné informácie a poradenstvo.

Koľko stredných škôl má kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti?

Nemám presný údaj o počte stredných škôl vo vlastníctve alebo zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Odporúčam preveriť informácie na oficiálnych stránkach kraja alebo v zdrojoch, ako je napríklad štatistický úrad alebo ministerstvo školstva.

Má kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj základné či vysoké školy?

Áno, Bratislavský samosprávny kraj môže mať v zriaďovateľskej pôsobnosti aj základné školy a vysoké školy. Konkrétne školy, ktoré kraj zriaďuje alebo spravuje, závisia od jeho kompetencií a rozhodnutí vlády a samotného kraja. Odporúčam preveriť konkrétne informácie na oficiálnych stránkach kraja alebo v zdrojoch, ako je napríklad ministerstvo školstva.

(Pozn. základné ani vysoké školy nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja).

Ktorá škola v kraji je najlepšia?

Nie je možné jednoznačne povedať, ktorá škola v Bratislavskom kraji je najlepšia, pretože to závisí od mnohých faktorov, ako sú napríklad študijné obory, študijné programy, vybavenosť školy, kvalita vyučovania a podobne. Každá škola má svoje silné a slabšie stránky, takže je dôležité, aby si každý študent vybral školu, ktorá najlepšie vyhovuje jeho potrebám a záujmom.

Je gymnázium na Grösslingovej dobrá škola?

Nemôžem poskytnúť subjektívne hodnotenie kvality školy. Kvalitu školy by ste mali posúdiť na základe rôznych faktorov, ako sú napríklad výsledky študentov v školských testoch, pomer učiteľov k študentom, kvalita vyučovania a vybavenie školy. Odporúčam konzultovať s rodičmi detí, ktoré tam chodia, alebo s nezávislými zdrojmi, ako sú napríklad stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku alebo stránky spravodajských portálov, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním.

Pre koho je určená stredná škola na Hálovej ulici v Bratislave?

Nemám informácie o konkrétnej strednej škole na Hálovej ulici v Bratislave, takže neviem presne povedať, pre koho je určená. Odporúčam Vám kontaktovať príslušný úrad alebo školu, aby ste získali presné informácie.

Ktoré sú najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v kraji?

Bratislavský kraj má množstvo historických a kultúrnych pamiatok, medzi ktorými sú:

 • Bratislavský hrad
 • Starý most
 • Mestská veža v Devíne
 • Panský dvor v Lednici
 • Château Miramare
 • Kostol sv. Martina na Bratislavskom hrade
 • Kláštor v Devíne
 • Starý mestský cintorín v Devíne
 • Kamenný most
 • Kaštieľ v Dolnej Strede

Tieto pamiatky sú kultúrnymi skvostmi a zdrojmi bohatej histórie regiónu a ponúkajú návštevníkom príležitosť spoznať významné udalosti, architektúru a umenie v oblasti.

Panenská veža na Devíne
Panenská veža na Devíne

Panský dvor v Lednici ani Château Miramaresa sa nenachádzajú v Bratislavskom kraji.

Ďakujem za upozornenie. Myslím si, že by ste mali zájsť na oficiálnu stránku Bratislavského kraja alebo na stránku slovenského ministerstva kultúry, kde by ste mali nájsť presné a aktuálne informácie o kultúrnych pamiatkach v Bratislavskom kraji.

Koľko turistov príde ročne do Bratislavského kraja?

Ťažko povedať presne, koľko turistov ročne navštívi Bratislavský kraj, pretože sa počty môžu líšiť v závislosti od roka. Avšak podľa údajov za rok 2021, sa odhaduje, že do kraja prišlo vyše 2 milióny turistov. Okrem hlavného mesta Bratislavy, ktoré je jedným z hlavných turistických cieľov v kraji, ponúka Bratislavský kraj aj množstvo ďalších atrakcií ako sú historické pamiatky, kultúrne a prírodné zaujímavosti, ktoré lákajú turistov z celého sveta.

Je bratislavský kraj dobré miesto na život?

To je subjektívna otázka a závisí od mnohých faktorov, ako sú osobné preferencie, potreby a životný štýl každého jednotlivca. Niekto môže považovať Bratislavský kraj za vynikajúce miesto na život kvôli jeho blízkosti k hlavnému mestu, kultúrnemu a športovému vyžitiu, dobrému dopravnému spojeniu a prírodným krásam, medzi ktoré patrí napríklad Malé Karpaty. Iní však môžu nájsť nedostatky, ako sú napríklad vyššie životné náklady, preplnené ulice alebo nižšia kvalita ovzdušia. V závislosti od konkrétneho prípadu by sa mohlo zdať, že Bratislavský kraj je alebo nie je dobrým miestom na život.

Ďakujem za rozhovor.

Radi sme Vám pomohli. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte ma opýtať.